Main content

Amphia wederom voorloper VIPP

Nieuws

Amphia verstuurt meer dan dertig procent van de recepten elektronisch, legt medicatieafspraken vast volgens standaard 9.01 en biedt de patiënt een digitaal overzicht van ontslagmedicatie. Daarmee zijn zij het tweede ziekenhuis dat de doelstelling B2 haalt van het VIPP-programma. Een jaar geleden haalde het Bredase ziekenhuis als eerste de A1 doelstelling. Hiermee voldoet Amphia ruim voor de deadline aan alle VIPP-voorwaarden rond uitwisseling van medicatiegegevens. 

Audit

In de audit op woensdag 9 januari lag de focus op het proces van voorschrijven van medicatie. Amphia verstuurt nu bij zestig procent van de recepten een elektronisch bericht naar de openbare apotheek. Op deze manier hoeft een recept niet meer handmatig te worden ingetypt bij de openbare apotheek. Dit verbetert de medicatieveiligheid door minder kans op overnamefouten.   

Voorschrijven van medicatie

Een ander onderdeel is het op een gestandaardiseerde manier voorschrijven van medicatie in het elektronisch patiëntendossier. Bij elk voorschrift worden een aantal verplichte items ingevuld zodat de medicatieopdracht volledig is en voldoet aan de landelijke standaard. 

Actueel medicatieoverzicht

Als een patiënt met ontslag gaat kan hij nu in het patiënten portaal MijnAmphia een actueel medicatieoverzicht inzien. Zo kan hij op ieder gewenst moment en locatie  zijn medicatieoverzicht raadplegen. 

MijnAmphia

Amphia vindt het belangrijk haar patiënten digitaal toegang te geven tot eigen medische gegevens. Hiervoor biedt zij patiënten het portaal MijnAmphia. Zo is de patiënt beter geïnformeerd over zijn gezondheid, kan zich goed voorbereiden op een gesprek met de arts en is dus beter in staat mee te denken en te beslissen in behandeltrajecten.   

VIPP

Wil je meer informatie over Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt & Professional (VIPP)? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.