Main content

Alle ziekenhuizen gebruiken Governancecode Zorg voor verbetering

Nieuws

Op basis van een vernieuwde en vernieuwende aanpak van de traditionele jaargesprekken, heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geconcludeerd dat alle Nederlandse ziekenhuizen de Governancecode Zorg gebruiken bij het verbeteren van de zorg. De inspectie geeft de ziekenhuizen een compliment voor hun inspanningen en hoopt dat dit bijdraagt aan het maatschappelijk vertrouwen in de zorg. 

Normen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toetst elk jaar de principes uit de Governancecode Zorg in jaargesprekken. In de jaargesprekken 2018-2019 zijn de normen rond leiderschap, cultuur en gedrag rond goede en veilige zorg centraal gesteld. 

Factsheet

In de Factsheet licht de IGJ toe welke principes uit de Governancecode zijn getoetst en wat de bevindingen zijn. Download de factsheet op de website van de IGJ.