Main content

Ad Melkert overhandigt eindrapportage VIPP aan Erik Gerritsen

Nieuws

NVZ-voorzitter Ad Melkert heeft de eindrapportage van VIPP 1 en 2 overhandigd aan SG Erik Gerritsen, de secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Gerritsen sprak zijn waardering uit voor het VIPP-programma, waaraan zijn ministerie een financiële impuls heeft gegeven.

Ad Melkert en Erik Gerritsen troffen elkaar online, vanwege de overhandiging van de eindrapportage van de eerste 3 jaar van het VIPP-programma voor ziekenhuizen. De NVZ legde het vast in een video. Het VIPP-programma heeft de basis gelegd voor de digitale uitwisseling van patiëntgegevens. Alle aan VIPP deelnemende ziekenhuizen bieden patiënten de mogelijkheid om digitaal hun eigen medische gegevens te bekijken.

Melkert vertelde over het versnellingsprogramma en bereikte mijlpalen. Zo noemde hij het feit dat de correspondentie van de patiënt, zoals specialistenbrieven, digitaal beschikbaar worden gesteld aan de patiënt. Er is een basis voor de digitale uitwisseling van medische gegevens. “Vrijwel alle ziekenhuizen hebben daaraan meegewerkt, dus dat is nu de standaard.” Gerritsen sprak zijn waardering uit voor de NVZ, en zei trots te zijn dat VWS daaraan een financiële bijdrage heeft geleverd.

De eindrapportage biedt een waardevolle inkijk in ruim 3 jaar bouwen aan digitale gegevensuitwisseling bij instellingen van medisch-specialistische zorg, ten behoeve van de patiënt. Bekijk de interactieve pdf.

Bekijk de video van het gesprek tussen Ad Melkert en Erik Gerritsen.

VIPP

Wil je meer informatie over Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt & Professional (VIPP)? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.