Main content

Ad Melkert: Mededingingswet hindert samenwerking zorgpartners in regio

Nieuws

‘Artikel 6 van de Mededingingswet hindert de samenwerking tussen zorgpartijen in een gemeente of regio’, aldus NVZ-voorzitter Ad Melkert. Met deze uitspraak reageert de NVZ op de concept-beleidsregel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In dit document wordt beschreven hoe de ACM in de toekomst toezicht houdt op afspraken tussen zorgaanbieders over verplaatsing van zorg. De NVZ wordt in haar reactie gesteund door de Federatie voor Medisch Specialisten (FMS).

In haar reactie noemt de NVZ een aantal principiële en praktische redenen om meer ruimte te claimen voor regionale samenwerking, die met het kabinet in het hoofdlijnenakkoord is overeengekomen. ‘De 5 voorwaarden die de ACM stelt aan de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek, zijn niet eenduidig en moeten cumulatief worden vervuld’, meldt Melkert. ‘Daarnaast wil de ACM zelf kunnen bepalen of een overtreding ook daadwerkelijk wordt beboet. Die ambivalentie hoort niet thuis in een beleidsregel. Dit leidt tot terughoudendheid bij zorgpartijen omdat samenwerkingsinitiatieven kunnen worden beboet of moeten worden teruggedraaid’.

Juiste zorg op juiste plek

Ziekenhuizen willen met andere zorgpartijen in de buurt zorg buiten het ziekenhuis plaatsen: de juiste zorg op de juiste plek. Deze beweging is noodzakelijk om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden en is vaak veel prettiger voor patiënten. De NVZ vindt dat deze beweging als experiment moet worden beschouwd. Als ondersteuning zou de ACM, als uitvoerder van de Mededingingswet, tijdelijk een stap terug moeten doen. 

Moratorium

‘Er zou een driejarig moratorium, een tijdelijke opschorting, van kracht moeten worden op de toepassing van artikel 6 van de Mededingingswet. Beschouw het als een experiment’, zo bepleit Melkert. Hiermee verdwijnt de noodzaak voor een uitgebreide en gedetailleerde analyse van voor- en nadelen van regionale samenwerking. Ook hoeft er geen onderbouwde inschatting van de gevolgen voor de mededinging te worden opgesteld. Ziekenhuizen kunnen zich samen met andere zorgaanbieders volledig concentreren op de implementatie van nieuwe initiatieven.

Hoofdlijnenakkoord

De NVZ is één van de ondertekenaars van het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg. In dit akkoord staan ambitieuze afspraken, waaronder de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek, waarbij zorg buiten het ziekenhuis wordt georganiseerd. Deze beweging heeft drie doelen: integrale zorg voor de patiënt, zo dicht mogelijk bij de patiënt thuis en kwalitatieve en betaalbare medisch-specialistische zorg.