Main content

ACM onderzoekt markt TNF-alfaremmers

Nieuws

De ACM heeft de markt van TNF-alfaremmers onderzocht. Met de komst van biosimilars zijn de prijzen fors gedaald. De ACM ziet wel risico’s voor de langere termijn. Biosimilars weten niet altijd voldoende marktaandeel te veroveren. Om de concurrentie te stimuleren ziet de ACM een rol weggelegd voor de ziekenhuizen, zorgverzekeraars, de overheid en voor zichzelf. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen vindt u op pp. 3-6 van het rapport

Belangrijke rol ziekenhuizen en zorgverzekeraars 

Ziekenhuizen spelen een cruciale rol door het implementeren van een gedragen voorkeursbeleid en door het slim aanbesteden/inkopen van deze geneesmiddelen. Daar zijn zij ook al mee bezig. Hiermee besparen zij kosten en creëren ze ruimte voor nieuwe dure geneesmiddelen. De zorgverzekeraars kunnen hieraan bijdragen door de kosten van switchen naar het voorkeursproduct te vergoeden. Ook kunnen zij met ziekenhuizen vormen van ‘shared savings’ afspreken om doelmatige inkoop en gepast gebruik te stimuleren. De NVZ is het eens met deze aanbevelingen van de ACM. Hier zijn verbeteringen mogelijk. De lopende contracteerronde 2020 is volgens de NVZ een mooie gelegenheid om hierover afspraken te maken. 

De fabrikant van het originator product kan dreigen dat een ziekenhuis dat wil overstappen naar een ander middel, voor de restpopulatie de hoofdprijs (lijstprijs) moet betalen. De ACM beveelt aan door aanpassing van de WGP dit probleem te tackelen. De NVZ zet hierbij vraagtekens. Fabrikanten zullen ook kijken naar de gevolgen voor de prijzen in het buitenland. Het effect zou kunnen zijn dat fabrikanten terughoudender worden met het geven van korting in Nederland.