Main content

Aanpassingsvermogen en duurzame inzetbaarheid hoog op cao-agenda

Nieuws

De NVZ en vakbonden zijn gestart met cao-onderhandelingen. In dit eerste gesprek werd nog eens benadrukt dat instellingen aangesloten bij de NVZ, goed op weg zijn met het generatiebeleid dat in de vorige cao is afgesproken. 
  
Volgens een recent onderzoek van de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ), geeft 36% van de instellingen aan dat ze een actieve generatieregeling hebben. Het gaat dan om algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale centra. Daarnaast staat aanpassingsvermogen hoog op de agenda.  

Duurzame inzetbaarheid 

Volgens huidige cao-afspraken kunnen werkgevers en werknemers afspraken maken om de arbeidsduur aan te passen om zo werk langer vol te houden en ruimte te creëren voor jongeren. Veruit het meest genoemde doel van een generatieregeling is volgens het StAZ onderzoek het ‘bevorderen van de duurzame inzetbaarheid’ (95 procent). Daarna volgen ‘werktijdreductie van oudere medewerkers’ (46 procent) en ‘evenwichtiger leeftijdsopbouw’ van de personele samenstelling (44 procent). Bekijk het onderzoek. De NVZ onderhandelingsdelegatie wil graag verder met duurzame inzetbaarheid. 

Aanpassingsvermogen 

Partijen vinden dat er balans moet zijn tussen wat je als werkgever van een werknemer verwacht en hoe je dat goed organiseert. Onder andere door de krappe arbeidsmarkt blijkt in de praktijk dat verpleegkundigen soms kort van te voren worden gevraagd te werken als er meer zorgvraag is. Dat kan het werkplezier in de weg zitten. Terwijl werkgevers juist willen dat, ondanks de zorgvraag waar de instellingen op in moeten spelen, het werkplezier behouden blijft. Werkgevers willen een aantrekkelijke werkplek bieden en daarmee verpleegkundigen behouden voor de instellingen. Daarmee onderschrijft de NVZ dat de ‘achterdeur’ dicht moet. Op 1 april 2019 gaan de onderhandelingen verder. 

Kijk voor meer informatie over de Cao Ziekenhuizen op cao-ziekenhuizen.nl.

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen en Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) hebben een eigen website. Wil je meer informatie over de Cao Ziekenhuizen of AMS? Kijk dan op cao-ziekenhuizen.nl.

Meer over arbeidsmarkt