Main content

69% NVZ-leden per 1 januari 2021 rookvrij

Nieuws

69% van de NVZ-leden is per 1 januari 2021 rookvrij. Dat blijkt uit de rookscan die de NVZ jaarlijks uitstuurt onder haar leden. Het is een aanzienlijke stijging ten opzichte van vorig jaar, toen nog 41% van de leden rookvrij was. Naast algemene ziekenhuizen werken ook revalidatie-instellingen en categorale instellingen aan rookvrije zorg. 

De NVZ en haar leden hebben zich gecommitteerd aan rookvrije zorg vanuit het Nationaal Preventieakkoord: in 2025 moeten alle NVZ-leden rookvrij zijn. Van de deelnemende ziekenhuizen gaven er 5 aan dat de uitbraak van COVID-19 voorkomen heeft om in 2020 al rookvrij te worden, omdat de prioriteiten anders kwam te liggen. Een rookvrije instelling houdt in dat het terrein volledig rookvrij is en dat er geen rookabri's meer zijn, dat er niet-rokenbeleid is voor medewerkers en dat er gewerkt wordt aan stoppen-met-rokenzorg voor patiënten.

Milieuoverlast

Als knelpunt om rookvrij te worden noemen instellingen de overlast voor omwonenden en milieu die veroorzaakt wordt in de omgeving van de instellingen. Groepjes rokers verzamelen in woonwijken rond ziekenhuizen en laten peuken achter rondom het terrein van de ziekenhuizen. Dit is zeer schadelijk voor het milieu, vanwege de zogenaamde single-use plastics in sigarettenfilters. Die blijven tot 12 jaar liggen en veel dieren overlijden daaraan.