Main content

17 instellingen starten met NVZ-pilot ‘patiëntervaringen meten’

Nieuws

Het meten van patiëntervaringen wordt steeds belangrijker voor zorginstellingen. Niet alleen kunnen ze hiermee het zorgaanbod verbeteren, ook helpt het hen om te bepalen wat goede zorg is. Om die reden start de NVZ met een pilot om via een gestandaardiseerde en gevalideerde online vragenlijst patiëntervaringen (PREMs) te meten. Aan de pilot doen 17 instellingen mee.

Inzicht in waardering van patiënten 

Patiënten zijn steeds beter geïnformeerd en nemen een actievere rol in hun behandeling. De ziekenhuizen willen weten hoe hun patiënten de geleverde zorg ervaren. De NVZ heeft daarom een geavanceerd onderzoeksinstrument voor de metingen geselecteerd, dat specifiek is ingericht voor zorginstellingen. Met weinig inspanning krijgen ziekenhuizen hiermee snel inzicht in de waardering van patiënten op essentiële thema’s.

Overvragen van patiënten

De waardering van patiënten kan een ziekenhuis afzetten tegen de scores van andere instellingen, waarmee dus een benchmark tot stand komt. De ziekenhuizen kunnen de scores vervolgens met elkaar bespreken. Een bijkomend voordeel van een geharmoniseerde uitvraag is dat stapeling van uitvragen, en dus het overvragen van patiënten, wordt voorkomen.

Waardegedreven zorg

De NVZ is gestart met de pilot om te onderzoeken of deze meting interessant is om aan al haar leden aan te bieden. De pilot maakt onderdeel uit van het programma Waardegedreven zorg van de NVZ.

Meer over waardegedreven zorg