Main content

1 miljoen patiënten duppen in tweede kwartaal

Nieuws

Het aantal mensen dat gebruikmaakt van een online omgeving om medische gegevens te bekijken is in het tweede kwartaal van 2019 weer gestegen. Dit blijkt uit de VIPP-monitor. In het tweede kwartaal van 2019 hebben ruim een miljoen patiënten ingelogd in een patiëntenportaal. In het eerste kwartaal waren dat er 750.000. 

Mooie resultaten

Een half jaar voor de officiële deadline van het VIPP-programma, zijn de eerste instellingen over de finish: Amphia en Máxima MC hebben inmiddels alle modules gehaald waarvoor zij zich inschreven. Hadden in 2017 24 deelnemende zorginstellingen een patiëntenportaal, inmiddels is dat aantal gestegen naar 66.

Van module naar duppen

Hoe meer modules er gehaald worden door zorginstellingen, hoe meer er geduppt kan worden. Wat de patiënt dan kan doen in een patiëntenportaal is bijvoorbeeld: 

  • Als instellingen A2 hebben gehaald, kunnen patiënten de brieven lezen van de specialist naar de huisarts in een beveiligd portaal. Binnen 7 werkdagen is de medische informatie - zoals uitslagen van labonderzoeken - beschikbaar via de mijn-omgeving van het ziekenhuis. Albert Schweitzer ziekenhuis en SJG Weert hebben doelstelling A2 gehaald.
  • Bij ziekenhuizen die module A3 hebben gehaald, kan de patiënt gebruikmaken van extra functionaliteiten binnen het portaal. Welke precies, hangt af van waarvoor het ziekenhuis gekozen heeft. Maar een veelgebruikte optie is het gebruik van eHealthmetingen vanuit het portaal, een overzicht van zorgprofessionals die in het dossier hebben gekeken, en een overzicht van medicatie die de patiënt gebruikt voor zover in het ziekenhuis bekend. Medisch Centrum Leeuwarden en Ziekenhuis St Jansdal hebben A3 gehaald. Welke functionaliteiten zij precies hebben, zie je in de monitor op de VIPP-website.
  • Heeft een deelnemer B2 gehaald, dan worden recepten digitaal voorgeschreven en naar de apotheek gestuurd. Hiermee worden overschrijffouten voorkomen en hoeft faxen niet meer. Canisius Wilhelmina ziekenhuis, Elkerliek, Jeroen Bosch ziekenhuis, Martini ziekenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden, Rivas Zorggroep en Revant revalidatie hebben B2 gehaald. 

Duppen in plaats van faxen

‘De fax wordt een museumstuk, het doktershandschrift verdwijnt en het duppen wordt gemeengoed, dat laat deze kwartaalmonitor goed zien. Ook dit zijn resultaten van het VIPP-programma, zou je kunnen zeggen. Bestond er in 2017 nog lichte twijfel over het nut en de noodzaak van standaardisatie en online patiëntomgevingen, is daar nu geen sprake meer van. En dat is misschien wel de grootste winst: digitaal denken en handelen wint aan terrein in de zorg. Knap werk van alle VIPP-projectteams in de deelnemende instellingen.’ aldus Ad Melkert, voorzitter van de NVZ in een reactie op de resultaten van de monitor. 

Deadline 

Het VIPP-programma startte in 2017 en loopt af op 31 december 2019. Zowel ziekenhuizen, revalidatie-instellingen, dialysecentra, radiotherapeutische centra en grote categorale instellingen doen via de NVZ mee aan het versnellingsprogramma. Naast de technische implementatie van informatiestandaarden, is met name de cultuuromslag onder zorgprofessionals een groot onderdeel van het programma.

Meer over de dupp-campagne