Main content

LORENZ-databank

De databank LORENZ biedt instellingen voor medisch specialistische zorg een compleet overzicht van alle (wettelijke) verplichtingen en eisen waarmee ze te maken hebben. Het is daarmee een belangrijke tool om het risicomanagement binnen ziekenhuizen te ondersteunen en faciliteert hiermee de raad van bestuur om in control te zijn. 

Landelijk Overzicht Richtlijnen en Eisen Nederlandse Zorg

De NVZ is op 1 oktober 2019 gestart met het voortzetten van het beheer en de verdere ontwikkeling van de databank compliance management Landelijk Overzicht Richtlijnen en Eisen Nederlandse Zorg (LORENZ). Deze databank biedt alle medewerkers in de medisch specialistische zorg een actueel en compleet overzicht van de ruim 1900 noodzakelijke externe eisen, wet- en regelgeving en richtlijnen. En is geschikt voor alle disciplines die medisch specialistische zorg realiseren, zoals intern documentbeheer, bouwzaken, facilitaire zaken, governance & leiderschap, HR, kwaliteit & veiligheid, risicomanagement & compliance, specialisten en verpleegkundigen. 

Toegang 

Als NVZ- of NFU-lid krijg je gratis toegang tot de centrale databank LORENZ. Ben je lid van de NVZ en heb je nog geen toegang tot LORENZ? Neem dan contact op met Erica de Loos, telefoonnummer: 06 12 12 01 57, e-mail: e.deloos@nvz-ziekenhuizen.nl.

Centraal beheer

Het voordeel van het centraal beheer van de databank LORENZ is dat medewerkers niet meer handmatig en afzonderlijk de laatst gewijzigde of nieuwe externe eisen hoeven bij te houden vanuit verschillende disciplines. 

Voordelen 

Op dit moment zoeken verschillende disciplines in zorginstellingen zelf handmatig op internet naar de laatste updates van externe eisen. Het centrale beheer van de landelijke databank LORENZ biedt 3 voordelen: 

  • Een automatische inlogmogelijkheid (single sign on) van het NVZ-beheer, zodat alle medewerkers van NVZ lid-instellingen LORENZ kunnen raadplegen. 
  • Periodiek een overzicht uitdraaien van gewijzigde en/of nieuwe externe eisen voor de medisch specialistische zorg om de compliance ervan na te gaan en om te controleren of interne protocollen aangepast zijn. 
  • De mogelijkheid om de databank LORENZ te koppelen aan het interne documentbeheersysteem met lokale protocollen, die zijn afgeleid van externe eisen.

Historie 

In 2012 heeft Zuyderland de databank geïntroduceerd en opgesteld in de vorm van een Exceloverzicht: L’artis. Op 1 januari 2016 is de samenwerking tussen Zuyderland en drie pilot ziekenhuizen (Amphia, MUMC+, Rijnstate) gestart. L’artis groeide uit tot de databank Compliance Management onder de naam LORENZ, gehost door Infoland.

Actualiteit

De pilotgroep is onder leiding van de NVZ na 1 oktober 2019 uitgegroeid tot een klankbordgroep van 20 ziekenhuizen, umc’s en externe partijen met als doel LORENZ te blijven ontwikkelen. 
Ook samen met haar gebruikers houdt de NVZ LORENZ zo compleet en actueel mogelijk: de databank biedt een signaalfunctie om het centrale beheer op de hoogte te stellen als een externe eis onverhoopt niet actueel is of in het overzicht ontbreekt.

LORENZ

Wil je meer informatie over LORENZ? Word dan lid van de groep LORENZ  (Landelijk Overzicht Richtlijnen en Eisen Nederlandse Zorg) op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over patiëntveiligheid

Meer over services & producten