Main content

Landelijk Schakelpunt

Ziekenhuizen, huisartsen, huisartsenposten en apotheken wisselen via het Landelijk Schakelpunt (LSP) op een veilige manier elektronische patiëntgegevens uit. Het LSP wordt gebruikt voor het delen van medicatiegegevens en waarnemingen van de huisarts. Een medisch specialist kan de medicatiegegevens opvragen als hij een patiënt behandelt. 

Uitwisselen van medicatie-informatie

De NVZ vindt het belangrijk om de kwaliteit en veiligheid van zorgprocessen – en dus de patiëntveiligheid – te verbeteren door betere informatie-uitwisseling. De infrastructuur van het LSP helpt bij het verder verbeteren van de patiëntveiligheid omdat het wordt ingezet om medicatie-informatie uit te wisselen. Het LSP voldoet aan de scherpste veiligheidseisen en de privacywetgeving. Er is een registratie van wie gegevens heeft ingezien. Een patiënt kan deze informatie over zichzelf ook opvragen. 

Toestemming patiënt

De patiënt moet zelf toestemming geven om zijn gegevens beschikbaar te stellen in het LSP. Voor alle aangesloten zorgaanbieders is een set met informatie beschikbaar om de toestemmingsregistratie te regelen. Patiënten geven toestemming via de website VolgJeZorg.nl

Informatie over medicatie

Op dit moment wordt het LSP gebruikt voor het delen van medicatiegegevens en waarnemingen van de huisarts. Een medisch specialist kan de medicatiegegevens opvragen als hij een patiënt behandelt. Binnenkort komen ook gegevens beschikbaar over intoleranties, comorbiditeit en allergieën (ICA). In de toekomst volgen nog meer gegevens die belangrijk zijn bij snelle en veilige zorg.

Wie is verantwoordelijk?

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en ontwikkeling van het LSP. De VZVZ is opgericht door vier koepels van zorgaanbieders: huisartsen (LHV), apothekers (KNMP), huisartsenposten (VHN) en ziekenhuizen (NVZ).

Landelijk Schakelpunt

Wil je meer informatie over het Landelijk Schakelpunt? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over digitalisering