Main content

Kwaliteitsregistratie

Zorgaanbieders in de Medisch Specialistische Zorg zijn verplicht gegevens over de kwaliteit van de geleverde zorg aan te leveren aan het Zorginstituut Nederland (ZiN). Deze verplichting is geregeld in de Zorgverzekeringswet. Iedereen kan de gegevens gebruiken, zoals patiënten(organisaties), zorgverzekeraars en zorgaanbieders zelf. 

Aanlevering kwaliteitsindicatoren

ZiN heeft de wettelijke taak informatie te publiceren over de geleverde kwaliteit van zorg in Nederland. De verplichte kwaliteitsindicatoren die zorgaanbieders moeten aanleveren, zijn sinds 1 april 2014 opgenomen in het Register van ZiN. Op de Transparantiekalender van het Zorginstituut staat welke informatie de Medisch Specialistische Zorg jaarlijks moet aanleveren. De NVZ ondersteunt haar leden op verschillende manieren bij het verzamelen en aanleveren van de kwaliteitsinformatie.

Ziekenhuischeck

ZiN publiceert alle kwaliteitsinformatie die zorgaanbieders aanleveren, en daarmee is deze informatie openbaar. De NVZ gebruikt deze kwaliteitsinformatie voor de website Ziekenhuischeck.nl. Op deze website zijn ziekenhuizen op kwaliteit met elkaar te vergelijken. Lees meer over Ziekenhuischeck.

Kwaliteitsinformatie voor toezicht

Naast gegevens voor keuze- en inkoopinformatie, zijn zorgaanbieders in de Medisch Specialistische Zorg verplicht jaarlijks kwaliteitsinformatie aan te leveren aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De IGJ gebruikt deze informatie in haar toezicht op zorgaanbieders en geeft hierover een jaarlijkse publicatie uit: Het Resultaat Telt. De kwaliteitsinformatie die ziekenhuizen aanleveren bij de IGJ, maakt de NVZ zelf openbaar. Alle gegevens vanaf 2007 staan op de website van Dutch Hospital Data (DHD). Ziekenhuischeck maakt ook gebruik van deze kwaliteitsinformatie.

Kwaliteitsindicatoren

Wil je meer informatie over Kwaliteitsindicatoren? Word dan lid van de groep Kwaliteitsindicatoren op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.