Main content

Kwaliteit van zorg

De Nederlandse curatieve zorg hoort tot de beste van Europa. De toegankelijkheid is goed en de kwaliteit van de geleverde zorg is van hoog niveau en wordt nog steeds beter. Daarom werkt de NVZ samen met haar leden aan thema’s die de zorg nog verder verbeteren.

De NVZ werkt samen met haar leden aan thema’s die de zorg nog verder verbeteren:  

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) staat wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg en wat goede zorg precies inhoudt. De Wkkgz is een vervanging van de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren. 

Goede zorg 

De Kwaliteitswet Zorginstellingen hanteerde de term ‘verantwoorde zorg’. De wetgever heeft binnen de Wkkgz gekozen voor ‘goede zorg’.  
Onder goede zorg verstaan we: 
Zorg van goede kwaliteit en van goed niveau die in ieder geval: 

  • veilig is, 
  • doeltreffend is, 
  • doelmatig is, 
  • cliëntgericht is,  
  • tijdig wordt verleend,  
  • is afgestemd op de reële behoeften van de cliënt.  

Op grond van de Wkkgz moet elke zorgaanbieder goede zorg leveren, over een klachtenregeling beschikken en zich aansluiten bij een geschilleninstantie.

Patiëntcommunicatie & digitale toegankelijkheid

Wil je meer informatie over Patiëntcommunicatie & digitale toegankelijkheid? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over netwerkzorg

Meer over patiëntveiligheid

Meer over waardegedreven zorg