Main content

Juridische zaken

Ook voor juridische zaken kunnen leden terecht bij de NVZ.

Onze juridische adviseurs werken aan de volgende onderwerpen: 

 • Algemene betalingsvoorwaarden 
 • Auteursrechten (Norma, Videma, Buma, Sena, Reprorecht) 
 • Mededinging 
 • Wet openbaarheid bestuur (Wob) 
 • Aquisitiefraude 
 • Klokkenluidersregeling 
 • Gezondheidsrecht (WGBO, Wkkgz, BIG)
 • Privacy (AVG, modelverwerkersovereenkomsten)
 • Medezeggenschap (WMCZ/LCvV)
 • Klachtrecht en geschilafhandeling (Wkkgz/modelklachtenregeling
 • Zelfregulering / gedragscodes (GOMA, GMH. CGR)
 • Toezicht en handhaving in de zorg
 • Inkoopvoorwaarden 

Nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg 

De NVZ stelt Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) beschikbaar voor ziekenhuizen en andere leden. Deze inkoopvoorwaarden zijn een gezamenlijk product van NVZ, Actiz, GGZ-Nederland, VGN, NEVI Zorg, Intrakoop, de Inkoopalliantie Ziekenhuizen (IAZ) en Santeon. Alle genoemde partijen hebben ingestemd met deze nieuwe inkoopvoorwaarden. De inkoopvoorwaarden zijn door deze partijen samen gedeponeerd. 

Meer over services & producten