Main content

JuMP

Toekomstbestendige medisch specialistische zorg, waarbij de patiënt de juiste zorg krijgt op de plek en manier die het beste bij hem past. Dat is waar de NVZ en haar leden aan werken met het programma JuMP: Juiste medisch specialistische zorg voor de patiënt. 

In het Hoofdlijnenakkoord zijn vergaande afspraken gemaakt op het gebied van de juiste zorg op de juiste plek. Met JuMP (Juiste medisch specialistische zorg voor de patiënt) wil de NVZ samen met haar leden optrekken om de noodzakelijke veranderingen in de medische specialistische zorg te realiseren.

Groeiende zorgvraag

Hoewel de verwachte zorgvraag in de komende 4 jaar volgens het Centraal Planbureau stevig zal toenemen, is in het akkoord de groei van de uitgaven beperkt tot slechts 1,7%. In 2022 zijn er zelfs helemaal geen extra financiële middelen beschikbaar voor de groeiende zorgvraag. Dit vraagt van alle zorgaanbieders, verzekeraars en patiënten een forse inspanning in het realiseren van bewegingen rond de juiste zorg op de juiste plek.

Hoge kwaliteit van zorg

JuMP is eind 2018 van start gegaan en ondersteunt de leden van de NVZ bij de ambities voor juiste zorg op de juiste plek. De focus moet worden verlegd van het verlenen van zorg binnen de muren van de instelling, naar integrale zorg in de regio. In samenwerking met andere zorgverleners en ondersteund door technologie. Dichtbij huis waar het kan, verder weg als dat noodzakelijk is. Daarnaast proberen we zorg waar mogelijk te voorkomen, en niet-effectieve zorg niet meer te leveren. Zo werken we aan zorg van hoge kwaliteit, die ook betaalbaar is.

Zelf aan de slag met JuMP

De NVZ heeft samen met leden een aantal tools ontwikkeld. Ziekenhuizen en revalidatiecentra kunnen deze tools gebruiken bij hun eigen transitie. 

  • Stroomversnellers: dit zijn handreikingen op basis van lessons learned, die je op weg helpen bij de implementatie van juiste zorg op de juiste plek in de eigen organisatie of regio. 
  • JuMP-scan: met de scan krijg je als ziekenhuis of revalidatiecentrum inzicht waar de ontwikkelmogelijkheden liggen voor de juiste zorg op de juiste plek.  

 

Meer weten over JuMP? Kijk op zorgvoorjump.nl, of neem contact op.  

Documenten & links

Vragen?

Marenne Terlingen030 273 98 83

Programmamanager JuMP

JuMP

Wil je meer informatie over JuMP? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over JuMP