Main content

Internationaal

De NVZ vertegenwoordigt Nederlandse ziekenhuizen ook over de grenzen. De NVZ is lid van verschillende internationale organisaties. Zo hebben we een stem in Europa en wisselen we internationaal kennis en ervaring uit.

Belangenbehartiging en kennisuitwisseling op internationaal niveau 

De NVZ is lid van verschillende internationale organisaties. In Europa nemen wij via de European Hospital and Healthcare Federation (HOPE) en European Hospital and Healthcare Employers' Association (HOSPEEM) deel aan discussies die Europese politici in Brussel voeren over de zorg. Daarnaast is de NVZ lid van de International Hospital Federation (IHF). Deze organisaties dragen bij aan de ontwikkeling van goede zorg. Dat gebeurt door het internationaal uitwisselen van kennis en ervaring over ziekenhuiszorg. 

Werving Europese medewerkers

De arbeidsmarkt in de zorg internationaliseert. Dat is ook zichtbaar binnen de Europese Unie. De cao-partijen zijn vertegenwoordigd in de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ). Zij vinden het belangrijk om randvoorwaarden te stellen aan het werven van personeel in andere Europese landen. De Europese sociale partners in de ziekenhuiszorg - European Public Services Union (EPSU) en HOSPEEM - hebben in 2008 een gedragscode opgesteld voor het werven van personeel in andere landen binnen de Europese Unie. De cao-partijen hebben zich gebonden aan de gedragscode en een inventarisatie gemaakt van de Nederlandse situatie in relatie tot de gedragscode. 

Grensoverschrijdende zorg 

Sinds 2014 is de Europese Richtlijn voor grensoverschrijdende zorg van kracht. Deze richtlijn geeft iedere Europese burger het recht op vergoeding van een behandeling in het buitenland. Iedere Europese lidstaat heeft een Nationaal Contactpunt (NCP) waar Europese burgers informatie kunnen vinden over behandelingen in de lidstaten. Op de website van het Nederlandse Nationale Contactpunt vind je informatie over de beschikbaarheid, kwaliteit en vergoeding van behandelingen in Nederland. 

Meer over netwerkzorg

Meer over arbeidsmarkt