Main content

Governancecode

Professioneel bestuur en toezicht zijn belangrijk voor een goed functionerende zorgsector. In de Governancecode Zorg zijn regels opgesteld voor goed bestuur en toezicht voor zorginstellingen. Naleving van de Governancecode is verplicht voor leden van de NVZ. 

De Governancecode Zorg, die in 2017 is vernieuwd, sluit aan op belangrijke ontwikkelingen in de zorgsector en de nieuwste standpunten op het gebied van governance. De bestuurlijke waarborgen voor het bieden van goede zorg aan cliënten staan centraal in de code. Dit is dan ook de eerste van de 7 principes waaruit de code is opgebouwd. 

Van afvinken naar aanspreken

De code start een nieuwe fase voor de governance in de zorg. De code laat zien dat zorgaanbieders geleerd hebben van incidenten. De nieuwe code geeft daarom veel aandacht aan cultuur en gedrag, waarden en normen, medezeggenschap en dialoog. De brancheorganisaties in de zorg zetten met deze code een beweging in gang: van afvinken naar aanspreken. Afvinken leidt tot houden aan de regels vanwege die regels, waarbij de bedoeling uit beeld raakt. Deze code zet bijvoorbeeld de doelen van medezeggenschap weer centraal.

Investeren in een open cultuur

De nieuwe code helpt zorgorganisaties om de governance zo in te richten dat die ook echt bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg en het verstevigen van het maatschappelijk vertrouwen. De code stimuleert zorgorganisaties te investeren in een open cultuur waarin mensen elkaar kunnen en durven aanspreken. Ongeacht hiërarchie en professionele status. Goed bestuur en toezicht ontstaan in dialoog, in een controleerbare opstelling en in moreel leiderschap. Zorgorganisaties willen transparant zijn en verantwoording afleggen. Met deze code gaat dat verder dan alleen ‘pas-toe-of-leg-uit’. Vaak is het beter om te kiezen voor ‘pas-toe-en-leg uit’.

Actualisatie en naleving

De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) heeft een Innovatie- en Adviescommissie (IAC) voor het actueel houden en vernieuwen van de code. De commissie bestaat uit in- en externe deskundigen.

Naleving van de Governancecode is verplicht voor de leden van de NVZ. Betrokkenen die vinden dat de code niet correct wordt nageleefd, kunnen contact opnemen met de Governancecommissie Gezondheidszorg voor een onafhankelijk oordeel.