Main content

Goede Zorg doen we Samen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen staat voor de zorg. De NVZ behartigt al 30 jaar de belangen van de Nederlandse algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale zorginstellingen. Met onze vertrouwde middelen en diensten, zoals bijvoorbeeld trainingen en NVZ Kennisnet.

De zorg van de toekomst vraagt een breder, maatschappelijk perspectief. Omdat:

 • de behoefte aan zorg verandert;
 • maatschappelijke verwachtingen en medische mogelijkheden snel groeien;
 • steeds betere kwaliteit wordt gevraagd en moet worden geboden;
 • mensen en budgetten beperkt zijn. 

Samenwerking

Wij zetten in op een brede samenwerking van ziekenhuizen, zorgaanbieders en verzekeraars. Omdat we alleen samen kunnen zorgen voor goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Dat vraagt leiderschap en verantwoordelijkheid van ziekenhuizen en afstemming met alle zorgaanbieders. Daarom stimuleren we nationale en regionale samenwerking, bundelen we expertise en delen we inzichten.

Vitaal zorglandschap

Zo bouwen we samen aan een vitaal zorglandschap, waarbij iedere patiënt passende zorg krijgt. Bij voorkeur dichtbij en soms verder weg.

We werken aan 5 thema’s:

 • Juiste zorg op de juiste plek waarbij ziekenhuizen een voortrekkersrol spelen in regionale samenwerking.
 • Waardevolle zorg waarbij patiënt en behandelaar samen bepalen wat waardevolle zorg is. Ziekenhuizen zorgen ervoor dat de juiste informatie beschikbaar is voor keuzes en om te leren en verbeteren.
 • Digitale zorg waarbij ziekenhuizen met ICT, data en inzet van AI de kwaliteit, ervaring en efficiëntie van zorg verbeteren. De overheid standaardiseert gegevensuitwisseling, zodat gegevens in de hele zorgketen bruikbaar zijn. Patiënten en behandelaren beschikken tijdig over relevante gegevens uit het ziekenhuis en daarbuiten.
 • Innovatief werkgeverschap zodat de zorg een interessante werkplek blijft. Ziekenhuizen bieden hun werknemers goede toekomstperspectieven met volop kansen om zich verder te ontwikkelen. De rol van verpleegkundigen wordt nog belangrijker met gedifferentieerde inzet en door een stevige positie in de governance.
 • Passende bekostiging van zorg voor een toekomstbestendig zorgstelsel met voldoende financiële middelen. Die bekostiging houdt rekening met het karakter van de zorg en beloont de juiste zorg op de juiste plek.

 

NVZ Strategie: Goede Zorg doen we Samen

Onze leden zijn vrijwel alle algemene ziekenhuizen en categorale instellingen als audiologische centra, kankercentra, revalidatiecentra, dialysecentra en radiotherapeutische instituten. 

Bekijk een overzicht van al onze leden

De NVZ is opgericht op 19 december 1991. Het zorglandschap is sinds die tijd sterk veranderd. De meest in het oog springende verandering is dat de overheid zich meer en meer terugtrekt en stimuleert dat patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid nemen. Juist daarom is de NVZ belangrijk.

Bij de NVZ werken ongeveer 65 mensen. De organisatie bestaat uit 3 afdelingen:  

 • Beleid & Advies;
 • Programma's & Projecten;
 • Staf & Ondersteuning. 

Algemene vergadering en ledenraadpleging 

Minimaal 2 keer per jaar vindt de Algemene Vergadering plaats. Hierin stemmen leden over het gevoerde en te voeren beleid van onze vereniging. Zowel voor het NVZ-bestuur als voor lid-instellingen is het mogelijk om hiervoor onderwerpen in te brengen. Daarnaast nodigt de NVZ haar leden enkele keren per jaar uit voor een Ledenraadpleging. 

Bestuur NVZ 

Het NVZ-bestuur vergadert maandelijks. Een aantal bestuursadviescommissies ondersteunt het bestuur. 

Bekijk de bestuursleden

De NVZ biedt voor haar leden een aantal services, zoals:

Trainingen

Onze trainingen zijn primair gericht op de lidinstellingen en maken deel uit van de betaalde dienstverlening. De trainers zijn uitstekend op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Cursussen en workshops van de NVZ zijn daarom altijd actueel. Bovendien zijn de trainingen kleinschalig van opzet. Zo is er voldoende aandacht voor de deelnemers en ruimte voor interactie. Ook is er tijd om met collega’s uit andere instellingen te overleggen. De docenten maken gebruik van praktijkgerichte cases. Je kunt je opgedane kennis en vaardigheden direct toepassen.

Online tools

Naast trainingen ontwikkelt de NVZ voor haar leden ook tools. Bijvoorbeeld Exploratio, voor onderzoek naar patiëntervaringen. Of de Verandertool, voor communicatieadviseurs die zich bezighouden met verandercommunicatie. En onze online community NVZ Kennisnet, waarin professionals direct met elkaar en NVZ communiceren over specifieke thema’s.

Cao Ziekenhuizen

Ook ondersteunen we HR-afdelingen met het voeren van de Cao Ziekenhuizen. Via een login op de speciale Cao Ziekenhuizen-website krijgen HR-medewerkers toegang tot uitgebreide toelichtingen op de Cao Ziekenhuizen en Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten. Ook niet-leden die de Cao Ziekenhuizen voeren, kunnen toegang krijgen via een speciaal abonnement.

Website Cao Ziekenhuizen

De vereniging schept kaders waardoor zorginstellingen alert en flexibel kunnen inspelen op de veranderingen in de vraag naar zorg. Hiervoor creëert de NVZ passende voorwaarden op brancheniveau door onder andere het ontwikkelen van beleid, de lobby in Den Haag, het uiteenzetten van standpunten via de media en samenwerking met relevante partijen.

Het lidmaatschap van de NVZ staat open voor alle Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Om lid te kunnen worden, is het nodig een WTZi-erkenning te hebben. Wil je meer informatie over het lidmaatschap?

Neem dan contact op

Ben je een starter of professional en wil je werken bij de NVZ? Lees meer over werken bij de NVZ of bekijk onze openstaande vacatures

Werken bij NVZ

Looking for information about the Dutch Hospital Association (NVZ) in English? Please see the page Dutch Hospital Association.

Dutch Hospital Association