Main content

Geneesmiddelen

Nieuwe, vaak dure, specialistische geneesmiddelen vergroten de behandelmogelijkheden. Tegelijkertijd slorpen deze medicijnen een groot aandeel van het zorgbudget op. Het is een uitdaging de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Op dit moment overstijgen de kosten voor dure geneesmiddelen de € 2 miljard per jaar. 

De NVZ zet zich in voor een goede financieringsregeling van dure en specialistische geneesmiddelen. Ook de toelatingsprocedure tot het verzekerde pakket heeft onze directe aandacht. Zodat ziekenhuizen optimale zorg kunnen blijven bieden aan patiënten. Met de beroepsgroepen maakt de NVZ afspraken over doelmatig voorschrijven. Wij proberen bijvoorbeeld samen met de NFU inkoopkorting uit te onderhandelen.  

Betaalbare geneesmiddelen

Medicijnen moeten bereikbaar en betaalbaar blijven en deze combinatie staat constant onder druk. Cijfers van de NZa laten zien dat de uitgaven aan dure geneesmiddelen in 2017 is gegroeid naar 2.08 miljard euro. In 2016 was dit nog 1.91 miljard euro. Volgens de Zorgautoriteit lukt het ziekenhuizen en zorgverzekeraars steeds beter om lagere prijzen voor geneesmiddelen af te spreken, maar het aantal patiënten groeit ook.