Main content

Geneesmiddelen

Nieuwe, vaak dure, specialistische geneesmiddelen vergroten de behandelmogelijkheden. Tegelijkertijd slorpen deze medicijnen een groot aandeel van het zorgbudget op. Het is een uitdaging de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Op dit moment overstijgen de kosten voor dure geneesmiddelen de €2,5 miljard per jaar. 

Patiënten, ziekenhuizen en behandelaars hebben grote behoefte aan innovatieve, effectieve geneesmiddelen. Zij vergroten de behandelmogelijkheden en dragen bij aan betere kwaliteit van leven of soms genezing van ernstige ziekten. Het is een grote uitdaging deze zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. De komst van nieuwe medicijnen, de hoge prijzen ervan en het groeiend aantal patiënten zorgen ervoor dat de kosten de komende jaren verder toenemen. Ziekenhuizen merken hiervan direct de gevolgen. Dure geneesmiddelen leggen een steeds groter beslag op de beschikbare middelen voor de medisch specialistische zorg (msz). 

Goede bekostiging

De NVZ zet zich in voor een goede bekostiging van innovatieve geneesmiddelen, zodat ziekenhuizen de beste zorg kunnen blijven bieden aan patiënten. Andere speerpunten van beleid zijn:

  • het versterken van de inkoopkracht van ziekenhuizen richting de fabrikanten;
  • het bevorderen van gepast gebruik, en;
  • het organiseren van benchmarkinformatie.

Om de problematiek aan te pakken, zijn maatregelen nodig op meerdere fronten. In het hoofdlijnenakkoord msz 2019-2022 hebben de NVZ, VWS en de andere veldpartijen afspraken gemaakt over acties en maatregelen ter vergroting van de betaalbaarheid en toegankelijkheid. De visie van de NVZ op dit thema is samengevat in het document Visiedocument dure geneesmiddelen NVZ. Je vindt dit document en andere interessante informatie over dit dossier op NVZ Kennisnet.

Geneesmiddelen

Wil je meer informatie over Geneesmiddelen? Word dan lid van de werkgroep Geneesmiddelen op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.