Main content

Functiedifferentiatie

Veel ziekenhuizen en categorale instellingen voeren functiedifferentiatie voor mbo- en hbo-verpleegkundigen in. Er komen 2 functies: verpleegkundige en regieverpleegkundige. De NVZ zorgt voor kennisdeling over functiedifferentiatie en heeft een toolbox ontwikkeld om de toegevoegde waarde van functiedifferentiatie in kaart te brengen. 

Functiedifferentiatie mbo- en hbo-verpleegkundigen

Ontwikkelingen in de maatschappij en de zorg, zorgen ervoor dat in de toekomst behoefte bestaat aan een andere mix van kennis, vaardigheden en gedrag van verpleegkundigen. Er komt een heldere verdeling in 2 beroepsgroepen: 

  1. de verpleegkundige (mbo-niveau) en; 
  2. de regieverpleegkundige (hbo-niveau).  

Elke beroepsgroep heeft een eigen beroepstitel, deskundigheidsgebied, bevoegdheden, bekwaamheden en opleidingsniveau. 

Functieprofielen

Vanuit de NVZ heeft een aantal ziekenhuizen als proeftuin geëxperimenteerd met functiedifferentiatie. Hieruit zijn algemene functieprofielen opgesteld voor beide functies (kern, deskundigheidsgebied, verantwoordelijkheden, taken, competenties). Deze profielen zijn goedgekeurd door een tiental ziekenhuizen, V&VN en de NFU. 

Ontwikkelingen in de NVZ-proeftuinen

Naast de functieprofielen is een instructie voor ziekenhuizen gemaakt op basis van de ervaringen van de proeftuinen. Daarnaast zijn verschillende proeftuin-ziekenhuizen actief bezig met kennisverspreiding. Bijvoorbeeld door het delen van best. Maar ook via workshops, webinars en symposia met functiedifferentiatie als thema. Kennis en ervaringen delen kan ook via NVZ Kennisnet. 

Toolbox functiedifferentiatie 

De NVZ biedt de mogelijkheid het effect te meten van functiedifferentiatie op veilige patiëntenzorg. Dit gebeurt in samenwerking met de NFU. Het onderzoek bekijkt de toegevoegde waarde van het onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen. Ziekenhuizen die deelnemen kunnen hiervoor een nulmeting uitvoeren, en 1 of meer nametingen. Onderzoeksbureau Newcom voert het onderzoek uit. Het bureau neemt de vragenlijsten af en koppelt de resultaten terug. 

Kosten deelname

De kosten voor deelname zijn € 3.000 per ziekenhuis. Dit bedrag wordt besteed aan voor de NVZ externe kosten op het niveau van individuele ziekenhuizen, zoals de dataverzameling en het analyseproces. De kosten voor de ontwikkeling van de toolbox liggen bij de NVZ. 

Meedoen? 

Meld je aan op de website van Newcom. De projectleider neemt dan contact op om het proces en wensen door te nemen en eventuele vragen te beantwoorden. 

Veelgestelde vragen 

Wil je meer weten? Lees de veelgestelde vragen op de website van Newcom

Meer over arbeidsmarkt