Main content

Functiedifferentiatie

Veel ziekenhuizen en categorale instellingen zijn bezig met de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen. De NVZ zorgt voor kennisdeling en ondersteunt instellingen bij de implementatie van functiedifferentiatie, onder meer met de FD Tool en de serious game FD Teamplay.

Door ontwikkelingen in de maatschappij en de zorg is behoefte aan een andere mix van kennis, vaardigheden en gedrag van verpleegkundigen. Functiedifferentiatie gaat over het gedifferentieerd inzetten van verpleegkundigen, op basis van opleiding, competenties én werkervaring. Het gaat niet alleen om het onderscheid tussen verpleegkundigen en regieverpleegkundigen of daarmee vergelijkbare functies. Maar bijvoorbeeld ook om de inzet van gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. 

Onderzoeksprogramma RN2Blend

In het najaar van 2019 is RN2Blend gestart, een 4-jarig onderzoeksprogramma dat de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in ziekenhuizen en umc’s wetenschappelijk onderzoekt en begeleidt. Het onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS en is een samenwerking van de NVZ en de NFU, met onderzoekers vanuit het Radboudumc, UMC Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Utrecht en het Spaarne Gasthuis. 

FD Tool

De NVZ en de NFU ontwikkelden in het kader van onderzoeksprogramma RN2Blend de FD Tool: een kwaliteitsverbeterinstrument voor algemene ziekenhuizen en umc’s. De tool meet de kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg en de baantevredenheid van verpleegkundigen, zowel voor als na de invoering van functiedifferentiatie. Dit gebeurt onder meer aan de hand van internationaal gevalideerde vragenlijsten. Onderzoeksbureau Newcom voert het onderzoek uit. De kosten voor deelname aan de FD Tool zijn € 3.000 per ziekenhuis. 

Ga voor meer informatie naar de website van Newcom of lees de veelgestelde vragen op NVZ-Kennisnet (inlog vereist). Of stuur een e-mail naar toolbox@nvz-ziekenhuizen.nl.

FD Teamplay

De NVZ ontwikkelde samen met bureau Frisse Blikken de serious game FD Teamplay. Dit spel ondersteunt ziekenhuismedewerkers bij de implementatie van functiedifferentiatie. Het is geschikt voor 8 tot 12 deelnemers, onder leiding van een spelleider. Spelleiders krijgen een eendaagse training van de makers van het spel. Het spel duurt ongeveer 3 uur. De prijs van het spel plus de training van één spelleider bedraagt voor NVZ-leden € 590. Niet-leden betalen € 990. 

Proeftuinen

De afgelopen jaren heeft een aantal ziekenhuizen als proeftuin geëxperimenteerd met functiedifferentiatie. Hieruit zijn door de NVZ algemene functieprofielen opgesteld. Deze profielen zijn goedgekeurd door een tiental ziekenhuizen, de V&VN en de NFU. 

Functiedifferentiatie

Wil je meer informatie over Functiedifferentiatie? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over arbeidsmarkt