Main content

Fonds Ziekenhuis Opleidingen

Onder het Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO) vallen opleidingen voor 7 medisch ondersteunende en 8 gespecialiseerde verpleegkundige beroepen, zoals operatieassistenten en IC-verpleegkundigen. Alle 15 FZO-opleidingen zijn vervolgopleidingen die door het College Zorg Opleidingen (CZO) zijn erkend. Voor de opleidingsinspanningen ontvangen ziekenhuizen en universitair medische centra een tegemoetkoming.

Financiering FZO

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert de financiering van de FZO uit. Deze is prestatiegericht. Opleidingsinstellingen ontvangen een bedrag per gediplomeerde. Voor enkele opleidingen ontvangen instellingen ook een bedrag per instromer. Voor de uitvoering van de regeling gebruikt de NZa de studenten- en diplomaregistratie van het College Zorg Opleidingen (CZO). Het Zorginstituut Nederland (ZN) doet de betalingen.

Rol NVZ in Fonds Ziekenhuis Opleidingen

Het FZO is in 2010 opgericht door het ministerie van VWS, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de NVZ. Samen met de NFU faciliteert de NVZ de regionale samenwerking binnen de FZO-regio’s. In 9 FZO-regio’s maken opleidingsinstellingen met elkaar opleidingsplannen en afspraken. Deze zijn onder andere gebaseerd op de tweejaarlijks uitgevoerde regionale ramingen van het Capaciteitsorgaan. In mei 2018 organiseerde de NVZ samen met de NFU de werkconferentie ‘Regie in de regio’ Samen leren en werken in de FZO-regio.

Documenten & links

Fonds Ziekenhuis Opleidingen

Wil je meer informatie over Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO)? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.