Main content

Financiering

Zorgaanbieders leveren medisch-specialistische zorg. De zorg wordt voor het grootste gedeelte betaald via zorgprestaties, de zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC’s). Deze zijn bij de zorgverzekeraars in rekening gebracht. Verder ontvangen zorgaanbieders beschikbaarheidsbijdragen van de overheid voor het opleiden van medisch personeel. In sommige gevallen geldt dit ook voor het beschikbaar hebben van faciliteiten voor de SEH (Spoedeisende Eerste Hulp) en acute verloskunde.

Financieringsthema’s 

De belangrijkste thema’s op het gebied van de financiering van aanbieders van medisch-specialistische zorg zijn: 

Meer over sectorontwikkeling