Implementatietools & downloads

Bij sectorontwikkeling horen implementatievraagstukken. Thematische tools en kennisdragers kunnen hierbij helpen. Om leden te ondersteunen bij de grote transities waar ze voor staan, ontwikkelen de NVZ-programma's tools en scans. Ook maken ze kennis toegankelijk. Dat gebeurt onder meer met stroomversnellers, implementatiekaarten, factsheets en webinars.