Main content

Duurzaam informatiestelsel

Het is belangrijk dat zorgverleners met elkaar en met de patiënt digitaal gegevens kunnen uitwisselen. Ook gebruiken we zorggegevens voor leer- en verbeterprocessen en om kwaliteit inzichtelijk te maken. Om zorggegevens veilig en betrouwbaar te delen is een duurzaam informatiestelsel nodig. 

Digitaal uitwisselen van zorginformatie 

In het digitale tijdperk wordt zorginformatie digitaal uitgewisseld: tussen zorgverleners voor een goede overdracht en tussen de arts en de patiënt zodat de patiënt meer grip krijgt op zijn zorgproces. Belangrijk is dat het uitwisselen van zorginformatie veilig en betrouwbaar gebeurt en dat er landelijke afspraken zijn. Want uitwisselen van zorginformatie beperkt zich niet tot binnen de ziekenhuismuren, maar moet in de hele zorgketen plaatsvinden. 

Informatieberaad Zorg stelt doelen 

De NVZ zit in het Informatieberaad Zorg, samen met andere partijen uit het zorgveld en het ministerie van VWS. In het Informatieberaad zijn 4 doelen vastgesteld waar alle betrokken partijen aan meewerken:  

  • medicatieveiligheid; 
  • patiënt centraal; 
  • gestandaardiseerde informatie-uitwisseling; 
  • eenmalig vastleggen van gegevens.  

VIPP-programma 

Door deelname aan het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) zorgen NVZ-leden ervoor dat de patiënt in 2020 digitaal toegang heeft tot zijn eigen medische gegevens.  

Programma Digitale Zorg

Het programma Digitale Zorg stimuleert en ondersteunt de transformatie van ziekenhuizen op het gebied van digitale zorg. De belangrijkste thema's binnen het programma zijn:

  • zorginformatie vastleggen als gestructureerde data, geschikt voor hergebruik;
  • elektronisch uitwisselen van medische gegevens en beelden;
  • benutten van kansen om ziekenhuiszorg buiten het ziekenhuis te bieden.

Lees meer over het Programma Digitale Zorg.

Landelijk Schakelpunt 

Via het Landelijk Schakelpunt wisselen ziekenhuizen, huisartsen, huisartsenposten en apotheken  informatie over medicatie uit. Op een veilige en elektronische manier.  

Van data naar kwaliteitsinformatie 

Als zorginformatie eenduidig en eenmalig wordt vastgelegd in het primaire proces, dan kan dit gebruikt worden voor kwaliteitsdoeleinden. En ook om kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. Het primaire proces is het uitgangspunt. Dit is om te voorkomen dat extra gegevens vastgelegd worden en om de registratielast te beperken. Belangrijk is de regulatie van data: welke data wordt aangeleverd, voor welk doel en wie mag daar gebruik van maken. In de huidige situatie is er sprake van een versnippering in de databanken. Data wordt dubbel en niet eenduidig uitgevraagd en er worden extra gegevens gevraagd die niet worden vastgelegd in het primaire proces. Dit leidt tot hoge registratielast en kosten.  

De NVZ vindt dat:  

  • Kwaliteitsregistraties er primair zijn voor leren, verbeteren en samen beslissen. 
  • Er sprake moet zijn van minimale administratiedruk en optimale datakwaliteit. 
  • Zorginstellingen regie op eigen gegevens en een kostenefficiënte infrastructuur moeten hebben. 

Documenten & links

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.

Meer over digitalisering

Meer over patiëntveiligheid