Main content

Digitale Zorg

Het programma Digitale Zorg stimuleert en ondersteunt de transformatie van ziekenhuizen op het gebied van digitale zorg. De belangrijkste thema's binnen het programma zijn:

 • eenheid van taal en gestructureerde gegevensvastlegging voor hergebruik om invulling te geven aan een datagedreven cultuur; 
 • elektronische gegevensuitwisseling van medische gegevens en beelden, zodat de gegevens in het hele zorgnetwerk beschikbaar en bruikbaar zijn;
 • beweging van fysieke poli naar digitale zorg,  zodat patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven.

Ziekenhuiszorg verandert. Met digitalisering kan zorg dichtbij de patiënt worden geleverd zodat mensen minder vaak naar het ziekenhuis hoeven komen, de juiste informatie op de juiste plek is en slim gebruik van data professionals en patiënten ondersteunt bij diagnostiek en behandeling.

Het programma Digitale Zorg stimuleert en ondersteunt ziekenhuizen tijdens deze digitale transformatie.
Van de fax en dvd naar elektronische gegevensuitwisseling. Van fysieke polibezoeken naar digitale zorg met monitoring en beeldcontact op afstand. Van de dokter bepaalt op basis van generieke protocollen, naar beslisondersteuning op basis van datagedreven, voorspellende modellen. 

Voordelen

De verdere digitalisering van de zorg levert voordelen op voor zowel patiënt als zorgprofessional.

 • Patiënten krijgen meer regie, door toegang tot de eigen medische gegevens, zelfmetingen of digicoaches. 
 • Zorgprofessionals kunnen de juiste zorg op de juiste plek bieden. Door digitale gegevensuitwisseling is zorginformatie beschikbaar op de plek waar de zorg het beste geleverd kan worden.
 • Patiënten hoeven minder vaak naar het ziekenhuis. E-health toepassingen zoals telemonitoring  en beeldcontact maken zorg op afstand mogelijk.
 • Er blijft meer tijd over voor (nieuwe) patiënten: consulten verlopen efficiënter en patiënten kunnen zich beter voorbereiden op het gesprek met de arts.

Transformatieagenda 2020 – 2024 en programma Digitale Zorg

De komende jaren gaat de zorg op digitaal gebied een ingrijpende transformatie doormaken. Die transformatie omvat ook een andere manier van werken en organiseren van de zorg. Daarover zijn landelijk afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld in het Hoofdlijnenakkoord, binnen het VIPP 5-programma, in het Informatieberaad en via wetgeving. Dat geheel aan afspraken vormt de Transformatieagenda 2020-2024. Belangrijke onderdelen van deze transformatie, die zich lenen voor versnelling en een programmatisch aanpak, zijn samengebracht in het programma Digitale Zorg van de NVZ.

Ambities programma Digitale Zorg

De ambities van het programma zijn heel concreet. Ze zijn onder te verdelen in 3 hoofdthema's:

 1. NVZ biedt een platform voor kennisdeling en het stimuleren van een datagedreven cultuur
 2. Van fax en dvd naar elektronische gegevensuitwisseling
  • Eind 2020 geen dvd’s meer voor onderlinge gegevensuitwisseling.
  • Eind 2021 kan 80% van de SEH’s in één oogopslag relevante medische gegevens en de informatie over de acute situatie van een patiënt inzien.
 3. Van fysieke poli naar blended care
  • 25% minder fysieke poli's met digitale zorg.

Bekijk de infographic Digitale Zorg: Nu innoveren voor straks (pdf).

Meer over digitale zorg

Meer over digitalisering