Main content

Digitale toegankelijkheid

Informatie op websites en portalen moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met een functionele beperking. In Nederland hebben 1 miljoen mensen moeite met het gebruik van computers en internet. De leden van de NVZ zetten zich er voor in dat hun digitale informatie toegankelijk is voor iedereen. 

In Nederland hebben 1 miljoen mensen moeite met het gebruik van computers en internet. Veel patiëntportalen zijn voor deze mensen niet toegankelijk en begrijpelijk. Uit onderzoek blijkt dat wanneer informatie geschikt is voor deze doelgroep het geschikt is voor alle patiënten. Ziekenhuizen zien daarom de noodzaak om bij het ontwerp van hun patiëntportaal rekening te houden met de wensen en behoeften van deze gebruikersgroepen. Ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen zetten in 3 jaar tijd extra stappen om de patiënt toegang te geven tot de eigen medische gegevens. 

Samenwerking Pharos met ziekenhuizen 

In het kader van Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional (VIPP) is landelijk expertisecentrum Pharos een samenwerking aangegaan met 3 ziekenhuizen:  

De patiëntportalen die nog in ontwikkeling zijn, worden getest door een panel van laaggeletterden op toegankelijkheid, gebruikersvriendelijkheid en begrijpelijkheid. Als afsluiting zijn er workshops met zorgverleners over hoe zij patiënten kunnen helpen bij het gebruik van het portaal. 

VN-verdrag 

In juli 2016 is het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap door Nederland bekrachtigd. De Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte (WGBH/CZ) is op het Verdrag aangepast. Doel van het Verdrag en de Wet Gelijke Behandeling is een gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking in de maatschappij om zo te komen tot een samenleving waarin iedereen mee kan doen. 

Patiëntcommunicatie & digitale toegankelijkheid

Wil je meer informatie over Patiëntcommunicatie & digitale toegankelijkheid? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over digitalisering

Meer over waardegedreven zorg