Main content

Conferentie Samen beslissen met uitkomstinformatie

De online conferentie 'Samen beslissen met uitkomstinformatie: een koel hoofd en een warm hart' vond plaats op maandag 22 maart 2021. Op deze pagina vind je de beschikbare video's terug van de plenaire onderdelen en de inspiratiesessies. Heb je (een deel van) de conferentie onverhoopt gemist? Dan kun je alsnog alles terugzien.

Video's conferentie - plenaire deel

Opening door dagvoorzitters Sabine Uitslag & Pieter van Eijsden.

De dagvoorzitters gingen in gesprek met patiënten (vertegenwoordigers) & zorgprofessionals over de kern van samen beslissen met uitkomstinformatie (met Markus Oei, Monique Baas, Maaike Schuurman en Maureen Bult).

Interview Max Curfs

Interview Jolande van Luipen

De dagvoorzitters gingen in gesprek met bestuurders, verpleegkundig en medisch leiders over hoe samen beslissen gestimuleerd en gefaciliteerd kan worden in de praktijk (met Anouk Vermeer, Jan den Boon, Inge Blokzijl, Hilda Mekelenkamp en Mark van der Laan).

Spoken word-artiest Derek Otte gaf een originele wrap up van de conferentie onder muzikale begeleiding van Rob van der Wouw.

Video's conferentie - inspiratiesessies ronde 1

Ondanks de positieve effecten van bijvoorbeeld keuzehulpen en het feit dat zowel patiënten als zorgverleners positief staan tegenover samen beslissen, is de toepassing in de praktijk nog lastig. Uit observaties van consulten blijkt 23 de gemiddelde score op een schaal van 0-100 punten. Dit komt omdat het voeren van een goed samen beslissen consult een vaardigheid is, die je moet trainen. In deze sessie worden diverse moderne vormen gedeeld die helpen om het samen beslissen in de dagelijkse praktijk onder de knie te krijgen en optimaal gebruik te maken van uitkomsten.

Vanwege technische problemen is de kwaliteit van de opname mogelijk niet zoals je van ons gewend bent, waarvoor onze excuses.

Sprekers: Aebele Mink van der Molen (Schisisteam UMC Utrecht), Jolande van Luipen (Senior Stafadviseur UMC Utrecht), Anouck Splinter (Projectleider Santeon)

Ben je benieuwd naar de kansen en uitdagingen bij het ontwikkelen van een PROM’s patiënten dashboard? Samen met patiënten(organisaties) ontwikkelden Erasmus MC en MUMC+ een patiënten dashboard ter ondersteuning van gesprekken met patiënten over wat voor hen de best passende zorg is. In deze workshop krijg je inzicht in de geleerde lessen vanuit deze ontwikkeltrajecten. Ook ga je ervaren hoe zo’n dashboard in de praktijk ingezet kan worden en wat de meerwaarde daarvan is voor zorgverleners en patiënten.

Vanwege technische problemen is de kwaliteit van de opname mogelijk niet zoals je van ons gewend bent, waarvoor onze excuses.

Sprekers: Ciska Pruijssers (organisatieadviseur Erasmus MC) en Maaike Schuurman (belangenbehartiger Samen beslissen bij Borstkankervereniging Nederland)

Het implementeren van een keuzehulp vraagt om verandering. Keuzehulpen betekenen vernieuwing voor patiënten, artsen en polimedewerkers. Hoe leid je een implementatie in goede banen? We leren het je graag in deze tips- en tops-sessie! Op interactieve wijze, hoe houden we nog even geheim, nemen we je mee op onze reis. We reizen van oost naar west. We beginnen in Nijmegen in de Sint Maartenskliniek, een specialistische kliniek voor houding en beweging. Orthopedisch chirurg Kirsten Veenstra belicht het artsenperspectief. We eindigen onze reis in Capelle aan de IJssel, waar Marieke Mulder en haar collega’s in een algemeen ziekenhuis de keuzehulpen hebben geïntroduceerd. Natuurlijk reizen onze patiënten ook mee. Ga je mee op virtuele reis door Nederland?

Bekijk de presentatie Tips en tops: implementatie van keuzehulpen bij knie- en heupartrose.

Sprekers: Anouk den Ambtman en Kirsten Veenstra (Sint Maartenskliniek), Marieke Mulder (IJsselland Ziekenhuis) en Josine van der Kraan (Patiëntenfederatie NL)

Binnen het Experiment Uitkomstindicatoren is de eerste keuzehulp in Nederland ontwikkeld voor gebruik in de kliniek. Deze keuzehulp is bedoeld voor patiënten die opgenomen worden met een CVA en bij ontslag uit het ziekenhuis moeten beslissen waar zij naar toe gaan. Renske van den Berg, neuroloog in OLVG: “In de keuzehulp wordt gebruik gemaakt van ‘patients like me’ uitkomstinformatie. Een patiënt krijgt van ons een ‘score’ voor de ernst van de CVA. Met deze score en zijn of haar leeftijd kan hij of zij zien waar vergelijkbare patiënten eerder voor gekozen hebben.” Zo kunnen de patiënt en hun naasten goed geïnformeerd meebeslissen over de keuze voor een ontslagbestemming. Wil je weten hoe samen beslissen met de CVA keuzehulp in de praktijk werkt? Kom dan naar onze sessie en leer van onze ervaringen met samen beslissen in de kliniek.

Vanwege technische problemen is de kwaliteit van de opname mogelijk niet zoals je van ons gewend bent, waarvoor onze excuses.

Sprekers: Inger Deijle (OLVG), Michiel Lindhout (Hersenletsel.nl) i.s.m. Renske van den Berg (neuroloog OLVG)

In de dagelijkse praktijk zien we dat de effectiviteit en verdraagzaamheid van geneesmiddelen kunnen afwijken van de resultaten zoals gevonden in onderzoek en opgenomen in de bijsluiter. In deze sessie leer je meer over hoe het delen van deze real-world evidence over geneesmiddelen met patiënten positief kan bijdragen aan patiëntregie. We nemen je mee in het proces van co-creatie van patiëntinformatie met real-world evidence. Hoe halen we de uitkomstinformatie op in de praktijk? Hoe zorg je voor juiste en begrijpelijke informatie voor de patiënt? En hoe zet je deze informatie in bij samen beslissen?

Vanwege technische problemen is de kwaliteit van de opname mogelijk niet zoals je van ons gewend bent, waarvoor onze excuses.

Sprekers: Mariska Hackert (Santeon) i.s.m. Kijksluiter (Afke de Jong en Rob Neeter) en het St. Antonius Ziekenhuis

Van ‘what is the matter?‘ naar ‘what matters?’. Dat is de essentie van samen beslissen. Patiënten die samen met hun zorgverlener tot passende zorg komen; ook met patiënten die meepraten moeilijk(er) vinden. Dit houdt in dat voor de patiënt relevante uitkomsten begrijpelijk besproken worden in de spreekkamer. Én ook wat die uitkomsten concreet kunnen betekenen in het leven van de patiënt. In deze sessie laten we zien hoe je ‘what matters’ voor de patiënt in de spreekkamer gestalte kunt geven. Enkele veel voorkomende praktijksituaties komen aan bod.

Vanwege technische problemen is de kwaliteit van de opname mogelijk niet zoals je van ons gewend bent, waarvoor onze excuses.

Sprekers: Helene Voogdt (Harteraad), Ella Visserman (NFK), Gudule Boland (Pharos) en Loes Peters (Amsterdam UMC)

Video's conferentie - inspiratiesessies ronde 2

Ben je benieuwd hoe samen beslissen er in de spreekkamer uitziet? Of ben je op zoek naar handvatten om samen beslissen (nog beter) toe te passen? Op basis van een opgenomen voorbeeldcasus word je meegenomen in een consult waarin de vier stappen van samen beslissen aan bod komen. Aan de hand van dit voorbeeld ga je in gesprek over het uitvoeren van een samen beslissen-gesprek in de spreekkamer.

Vanwege technische problemen is de kwaliteit van de opname mogelijk niet zoals je van ons gewend bent, waarvoor onze excuses.

Sprekers: Lucille Ong (medisch Psycholoog, Amsterdam UMC) en Monique Baas-Thijssen (verpleegkundig specialist Neuro-Oncologie en adviseur Value-Based Health Care, LUMC)

Deze sessie gaat over de ontwikkeling van een dashboard voor mensen met chronische nierschade. Het dashboard maakt complexe klinische en patiënt gerapporteerde informatie en behandeldoelen eenvoudig inzichtelijk voor zowel de patiënt als de betrokken zorgverleners. Het dashboard ondersteunt hiermee het continue proces van samen beslissen in het zorgpad nierschade, voordat er sprake is van nierfunctie vervangende therapie. Tijdens deze sessie nemen we je mee in het proces van co-creatie. Welke vraagstukken lopen we tegenaan? Hoe voorkom je dat het alleen over getallen gaat en zorg je ervoor dat het echt over de patiënt gaat?

Vanwege technische problemen is de kwaliteit van de opname mogelijk niet zoals je van ons gewend bent, waarvoor onze excuses.

Sprekers: Ellen Parent (projectleider VBHC, Maasstad Ziekenhuis) en Willem Jan Bos (nefroloog, St. Antonius Ziekenhuis)

Binnen de Santeon ziekenhuizen krijgen patiënten op maat informatie over uitkomsten van zorg, zodat zij beter kunnen meebeslissen over welke zorg het beste bij hen past. Om uitkomstinformatie in de spreekkamer optimaal te benutten is de ‘borstkanker nacontrole keuzehulp’ ontwikkeld. Yvonne van Riet, borstkankerchirurg in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven: “Met de keuzehulp maken we bij elke patiënt een persoonlijke berekening om te laten zien wat het risico is op terugkeer van de kanker in de borst. Het helpt vrouwen bewust te maken van hoe klein het risico vaak is en dat mee te nemen in de gezamenlijke keuze over de inrichting van de nacontrole.” In deze deelsessie ervaar je hoe je uitkomstinformatie gebruikt bij samen beslissen over de nacontrole bij borstkanker.

Vanwege technische problemen is de kwaliteit van de opname mogelijk niet zoals je van ons gewend bent, waarvoor onze excuses.

Sprekers: Yvonne van Riet (borstkanker chirurg, Catharina Ziekenhuis) en Mirjam Velting (BVN)

Uit onderzoek blijkt dat patiënten vaak worden verwezen naar een ziekenhuis op basis van reisafstand en wachttijd. Maar, is dat ook het juiste ziekenhuis voor de zorg die de patiënt nodig heeft? Hoe kunnen we patiënten en zorgprofessionals beter in deze keuze ondersteunen? Wat is daarvoor nodig op het gebied van data, context en organisatie? In deze sessie worden inzichten vanuit het NFK project ‘Betekenisvolle keuze-informatie voor de juiste spreekkamer’ en het Experiment Uitkomstinformatie gedeeld, die een antwoord geven op deze vragen.

Vanwege technische problemen is de kwaliteit van de opname mogelijk niet zoals je van ons gewend bent, waarvoor onze excuses.

Sprekers: Anouck Splinter (Santeon), Irene Dingemans (NFK) en Annemijn Doppenberg (Patiëntenfederatie NL)

Het implementeren van samen beslissen in een zorgproces mag uitdagend zijn, het wordt pas echt succesvol als het lukt om verschillende zorgaanbieders in een keten aan samen beslissen te laten werken. In Beslist Samen! is voor de zorg voor mensen met een liesbreuk gewerkt aan de afstemming van het samen beslissen tussen de huisartspraktijken en het ziekenhuis in de regio. Hiervoor werd onder meer een keuzehulp (door)ontwikkeld. Ook werd met huisartsen en orthopeden onderzocht hoe zij hun communicatie en zorg op elkaar konden afstemmen. Met als doel dat de patiënten in de hele keten het gevoel hebben dat er samen met hen tot een passend besluit wordt gekomen. Leer van de ervaringen om zelf ook aan de slag te gaan in jouw keten.

Vanwege technische problemen is de kwaliteit van de opname mogelijk niet zoals je van ons gewend bent, waarvoor onze excuses.

Sprekers: Mieke Klerkx-Harkema (Bernhoven), Petran Geurts (Beatrix Ziekenhuis) en Josine van der Kraan (Patiëntenfederatie NL)

Keer op keer worden er veranderingen bedacht die de zorg beter en mooier moeten maken. Vaak komen deze ideeën uit een gebouw in Den Haag, Utrecht of Diemen. Moeten we nu ook nog samen gaan beslissen, iets wat we toch al lang deden in Nederland? Niet voor niets hebben we een van de beste zorgstelsels van de wereld en krijgt de zorg hoge rapportcijfers van patiënten. Allemaal waar. Net zoals het feit dat het belang van communicatie met patiënten en het versterken van hun autonomie vaak wordt onderschat. En dat terwijl samen beslissen een betere relatie met je patiënt oplevert en de compliance voor het gekozen beleid en het werkplezier verhoogt. In deze sessie delen professionals praktijkervaringen met samen beslissen en gaan zij in op persoonlijke hobbels en drijfveren.

Vanwege technische problemen is de kwaliteit van de opname mogelijk niet zoals je van ons gewend bent, waarvoor onze excuses.

Spreker: Dink Legemate, vaatchirurg Amsterdam UMC