Main content

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen regelt de arbeidsvoorwaarden van circa 200.000 medewerkers in de algemene ziekenhuizen en de categorale instellingen. 

In de Cao Ziekenhuizen staan alle arbeidsvoorwaarden voor het personeel in de ziekenhuisbranche. Bijvoorbeeld afspraken over de hoogte van het salaris, de arbeidsduur en de vakantiedagen. De huidige cao loopt van 2019 tot 2021. 

Voor wie geldt de Cao Ziekenhuizen? 

Leden van de NVZ zijn verplicht de cao toe te passen. Omdat de cao algemeen verbindend is verklaard, is deze ook van toepassing op niet-leden die binnen de omschreven werkingssfeer vallen. Daardoor hebben alle medewerkers werkzaam in die organisaties dezelfde arbeidsvoorwaarden. 

Informatie over de Cao Ziekenhuizen 

De tekst van de Cao Ziekenhuizen is digitaal beschikbaar op de speciale website over de Cao Ziekenhuizen. Een gedrukte uitgave is op aanvraag en tegen betaling verkrijgbaar. Vul daarvoor dit bestelformulier Cao Ziekenhuizen in.

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen en Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) hebben een eigen website. Wil je meer informatie over de Cao Ziekenhuizen of AMS? Kijk dan op cao-ziekenhuizen.nl.

Meer over arbeidsmarkt