Main content

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen 2017-2019 regelt de arbeidsvoorwaarden van circa 200.000 medewerkers in de algemene ziekenhuizen en de categorale instellingen. 

In de Cao Ziekenhuizen staan alle arbeidsvoorwaarden voor het personeel in de ziekenhuisbranche. Bijvoorbeeld afspraken over de hoogte van het salaris, de arbeidsduur en de vakantiedagen. De huidige cao loopt van 1 januari 2017 tot 1 april 2019. 

Voor wie geldt de Cao Ziekenhuizen? 

Leden van de NVZ zijn verplicht de cao toe te passen. Omdat de cao algemeen verbindend is verklaard, is deze ook van toepassing op niet-leden die binnen de omschreven werkingssfeer vallen. Daardoor hebben alle medewerkers werkzaam in die organisaties dezelfde arbeidsvoorwaarden. 

Informatie over de Cao Ziekenhuizen 

De tekst van de Cao Ziekenhuizen 2017 - 2019 is digitaal beschikbaar op de speciale website over de Cao Ziekenhuizen. Een gedrukte uitgave is op aanvraag verkrijgbaar. Neem daarvoor contact met ons op.

Onderhandelingen nieuwe Cao Ziekenhuizen

Momenteel zijn de werkgeversorganisaties in gesprek met de werknemersorganisaties over een nieuwe Cao Ziekenhuizen. Volg het laatste nieuws via Facebook, op de pagina van de Cao Ziekenhuizen.

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen en Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) hebben een eigen website. Wil je meer informatie over de Cao Ziekenhuizen of AMS? Kijk dan op cao-ziekenhuizen.nl.

Meer over arbeidsmarkt