Main content

Brexit

De brexit heeft ook impact in de ziekenhuizen. Om te voorkomen dat de continuïteit van zorg in gevaar komt, is het noodzakelijk dat ziekenhuizen zich voorbereiden op mogelijke scenario’s. De NVZ zet zich samen met VWS en andere brancheorganisaties in om de (potentiële) gevolgen in beeld te krijgen.

De afgelopen weken is de politieke chaos in het Verenigd Koninkrijk weer veelvuldig in het nieuws geweest. Volgens de afspraken moet de brexit uiterlijk 31 oktober 2019 plaatsvinden, maar het Britse parlement heeft een wet aangenomen die een ‘no-deal’ voorkomt. Op basis van deze nieuwe wet zullen de Britten de EU om een uitstel van 3 maanden vragen, als er op 19 oktober 2019 geen overeenkomst is bereikt. Het is vervolgens aan de EU om dit verzoek te honoreren dan wel af te wijzen. Het brexit-proces blijft daardoor zeer onvoorspelbaar. Pas in een zeer laat stadium zal duidelijk zijn of er sprake is van een ‘no-deal brexit’ of dat er wederom sprake is van uitstel.

Wat betekent dit?

Wij adviseren de Nederlandse ziekenhuizen om zich voor te bereiden op een brexit zonder afspraken. Het is niet mogelijk om nog adequate maatregelen te treffen op het moment dat duidelijk is wat het verloop van het proces zal zijn.

Voor het treffen van voorbereidingen zijn 6 risicogebieden vastgesteld:

  1. Geneesmiddelen
  2. Medische hulpmiddelen en IVD’s
  3. Klinisch onderzoek
  4. Lichaamsmaterialen
  5. Opslag van data/ICT
  6. Zorg van en voor Britten

Om zo veel mogelijk potentiële problemen en consequenties inzichtelijk te krijgen, heeft de NVZ een crisisteam samengesteld. Dit crisisteam werkt nauw samen met het brexit-kernteam van de NFU. Vanuit dit crisisteam heeft de NVZ contact met vele andere partijen. Zo spreken we bijvoorbeeld met VWS over mogelijke (tijdelijke) oplossingen. Ter voorbereiding adviseren wij om ook in het eigen ziekenhuis een crisisteam in te richten. Zorg dat in dit crisisteam - naast de reguliere bezetting - ook een ziekenhuisapotheker, medewerker van de afdeling inkoop en van de afdeling communicatie participeren.

Documenten & links

Vragen?

Astrid Verkaar06 16 91 36 00

Beleidsadviseur Brexit

Brexit

Wil je meer informatie over Brexit? Word dan lid van de werkgroep over Brexit op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over Brexit

Brexit

ArbeidsmarktDigitaliseringPatiëntveiligheidBrexit