Bijeenkomsten & Trainingen

Filter op

02-02-2023
10:00 - 11:30
Online

Save the date: Moving Magazine Onboarding

Kom naar Moving Magazine, een webinar over onboarding. In september 2021 schaarden de NVZ-lidinstellingen zich unaniem achter de verklaring Versterken Arbeidsmarkt Zorg (VAZ). Een van de doelstellingen: 10% meer behoud van personeel. En dat, terwijl volgens het rapport van de commissie Terpstra 43% van de jonge verpleegkundigen en verzorgenden binnen 2 jaar na binnenkomst alweer vertrekt. Hoe zorgen we ervoor dat deze jonge mensen binnenblijven? Dat ze zich welkom, veilig, gewaardeerd en niet overvraagd voelen? Wat vinden werknemers belangrijk? Zijn er verschillen tussen generaties of functies? Wat kan een werkgever doen om medewerkers aan zich te binden?

25-01-2023
08:30 - 10:00
Online

Webinar Medische Service Centra

De toenemende zorgvraag, personeelsschaarste en stijgende kosten stellen de zorgsector voor uitdagingen. Digitale zorg biedt oplossingen door zorg anders, dichtbij de patiënt te organiseren. Medische Service Centra kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland hebben gezamenlijk in samenwerking met Deloitte een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om met Medische Service Centra de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Meer weten over deze mogelijkheden? Meld je aan voor het webinar Medische Service Centra op 25 januari. 

14-03-2023
09:30 - 16:30
Jaarbeurs (Beatrixgebouw) te Utrecht

Basiscursus Cao Ziekenhuizen

In de Basiscursus Cao leggen we de relatie uit tussen het Burgerlijk Wetboek en de Cao Ziekenhuizen. We gaan in op de structuur, de opbouw en het karakter van de Cao Ziekenhuizen. Inhoudelijk komen de manier van roosteren en regelingen met betrekking tot betaald verlof aan bod.

02-02-2023
10:00 - 11:30
Online

Webinar Moving Magazine over onboarding

Hoe zorg je ervoor dat jonge professionals zich welkom voelen in jouw organisatie? Wat vinden zij belangrijk en wat hebben zij nodig? En hoe bouw je aan langdurige betrokkenheid? Daarover gaat het NVZ-Moving Magazine Onboarding op donderdag 2 februari van 10.00 tot 11.30 uur.