Main content

Webinar overheveling van epoëtines en G-CSF middelen

Beschrijving & programma

Wilt u meer weten over de gevolgen van komende overheveling van epoëtines en G-CSF middelen van het GVS naar de ziekenhuisbekostiging? Wilt u informatie hoe u deze overheveling het beste kunt voorbereiden? Meld u dan nu aan voor het Webinar dat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Federatie van Medisch Specialisten (FMS), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) hierover organiseren op dinsdag 6 juli as.

De overheveling betekent dat de bekostiging en levering van deze geneesmiddelen en de bijbehorende farmaceutische zorg vanaf 2022 via het ziekenhuis verlopen. De verpleegkundige zorg bij de toediening van deze medicijnen in de thuissituatie wordt niet overgeheveld, maar moet wel goed zijn georganiseerd voor de patiënt. Tussen nu en 2022 moeten er veel zaken worden geregeld.

Tijdens het Webinar geven wij informatie hoe u kunt omgaan met deze overheveling. VWS zal het doel ervan toelichten. Een algemeen ziekenhuis en een umc vertellen hoe zij deze zorg gaan organiseren. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK) en Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) vertellen wat voor patiënten bij deze overheveling van belang is. We lichten toe hoe de bekostiging in elkaar steekt en wat de gevolgen zijn voor de zorgcontractering. Twee zorgverzekeraars doen uit de doeken hoe zij met deze overheveling willen omgaan.

Dit Webinar is bedoeld voor ziekenhuishuisapothekers, poliklinische apothekers, medisch specialisten, projectmanagers ziekenhuis verplaatste zorg/ juiste zorg op de juiste plek, zorgverkopers, managers transmurale teams in ziekenhuizen, managers finance & control, zorgverzekeraars.

Organisatorische vragen over deze bijeenkomst kunt u stellen aan Heleen Steenbeek, coördinator evenementen & trainingen via e-mailadres: bijeenkomsten@nvz-ziekenhuizen.nl of via telefoon: 06 12 17 80 90.

Datum & tijd
dinsdag 6 juli 202113:30 tot 15:30 uur
Locatie
Webinar
Kosten
Gratis voor NVZ-ledenNiet-leden betalen €0
Afmelden

Heb je je aangemeld maar kun je toch niet?

Aanmelden Webinar overheveling van epoëtines en G-CSF middelen
Meld je aan met je zakelijke e-mailadres. Je ontvangt een e-mail met een link waarmee je je aanmelding volledig en definitief kunt maken. Het is mogelijk dat deze e-mail terechtkomt in de map Ongewenste e-mail/spam.
Wij gebruiken je gegevens alleen om je op de hoogte te houden van het evenement. Wil je je gegevens verwijderen uit ons bestand? Neem dan contact op.