Main content

Verdiepingsworkshop Impactgericht Denken 3

Tijdens de Basisworkshop `Resultaat en Impactgericht denken´ is stil gestaan bij hoe leerinterventies kunnen worden verbonden met de (strategische) organisatiedoelen. Aan de hand van het Impact Model en door de deelnemers zelf aangedragen casuïstiek is verkend wat ´impact´ eigenlijk is, waarom dit belangrijk is en hoe je daar aandacht aan kunt besteden bij het opstellen van projectplannen.

In deze verdiepingsworkshop op donderdag 7 november bouwen we voort op de inzichten uit de Basisworkshop (vandaar dat deze uitsluitend toegankelijk is voor mensen die de basisworkshop gevolgd hebben). Aan de hand van eigen casuïstiek zal expliciet onderscheid gemaakt worden tussen projectresultaten, beoogde effecten en impact (en de bijbehorende verantwoordelijkheidsverdeling) en de verbinding met de strategische opgaven.

Tevens zal tijdens de verdiepingsworkshop aandacht worden besteed aan het realiseren van de beoogde effecten en impact. De vragen die naar voren zullen komen zijn onder andere: hoe zorgen we ervoor dat het strategisch opleidingsplan meer gaat leven? Hoe kan de gewenste gedragsverandering op gang komen/zich voortzetten (waarbij er een koppeling wordt ervaren tussen strategische personeelsplanning en opleiden en ontwikkelen)? Hoe kunnen we de effectiviteit van leerinterventies meten en duurzaam borgen? Hoe zorgen we ervoor dat op individueel, team en organisatieniveau sprake is van passende randvoorwaarden voor duurzaam ontwikkelen?

Datum
7 november 2019 01:007 november 2019 04:00
Locatie
Space to Create3511 GCUtrechtCatharijnesingel 46Route
Spreker
Kosten
Gratis voor NVZ leden
Afmelden

Had u zich aangemeld maar kunt u toch niet?

Programma

1970-01-01
1970-01-01
01:00-01:00
Aanmelden Verdiepingsworkshop Impactgericht Denken 3
U ontvangt een bevestiging in uw mailbox. In deze mail zit ook een link om u uit te schrijven.
Wij gebruiken uw gegevens alleen om u op te hoogte te houden van het evenement. Wilt u uw gegevens verwijderen uit ons bestands, neem dan contact op.