Main content

Samen beslissen met uitkomstinformatie: een koel hoofd en een warm hart!

Beschrijving & programma

Onder bezielende leiding van Sabine Uitslag & Pieter van Eijsden ligt in deze conferentie de focus op de resultaten vanuit het implementatieprogramma Beslist samen! en het Santeon Experiment Uitkomstindicatoren. In het programma Beslist samen! voeren maar liefst 7 ziekenhuizen en 7 UMC’s in samenwerking met 5 patiëntenorganisaties samen beslissen versneld in bij 6 aandoeningen. De focus ligt op samen beslissen in de spreekkamer met gebruik van uitkomstinformatie. Binnen het Experiment Uitkomstindicatoren maken de 7 Santeon ziekenhuizen uitkomstinformatie toegankelijk in de spreekkamer ten behoeve van samen beslissen.

Met in totaal 12 inspiratiesessies brengen we samen beslissen in deze conferentie naar een hoger niveau. Tijdens de sessies staan we stil bij vragen als ‘Wat houdt samen beslissen op basis van uitkomstinformatie in?’ en komen concrete ervaringen, de lessons learned, instrumenten en methodes aan bod. Er is aandacht voor de instrumentele kant van samen beslissen (het koele hoofd) én aandacht voor het belang van het gesprek tussen patiënt en zorgprofessional (vanuit een warm hart).

Ben je nieuwsgierig naar wat samen beslissen op basis van uitkomstinformatie behelst? Ben je op zoek naar concrete ervaringen, lessons learned, instrumenten en ambassadeurs om samen beslissen in de eigen praktijk naar een hoger niveau te brengen?

Programma

16:30 uur Opening door dagvoorzitters (Sabine Uitslag & Pieter van Eijsden)
16:40 uur Aan tafel bij (onze dagvoorzitters gaan in gesprek met patiënten (vertegenwoordigers) & zorgprofessionals over de kern van samen beslissen met uitkomstinformatie)
17:15 uur Pauze
17:25 uur Inspiratiesessies ronde 1
18:00 uur Pauze
18:20 uur Inspiratiesessies ronde 2
18:50 uur Inzoomen op de praktijk (onze dagvoorzitters gaan in gesprek met bestuurders, verpleegkundig en medisch leiders over hoe samen beslissen gestimuleerd en gefaciliteerd kan worden in de praktijk )
19:20 uur Wrap up (Spoken word-artiest Derek Otte geeft onder muzikale begeleiding van Rob van der Wouw een originele wrap up van de conferentie)
19:30 uur Einde programma

Aanmelden kan tot uiterlijk 17 maart 2021. Deelname is gratis. Accreditatie is aangevraagd. Als je je reeds hebt aangemeld via de save the date, hoef je dit niet nogmaals te doen.

Doelgroep: zorgprofessionals, patiëntenorganisaties/-vertegenwoordigers & andere betrokkenen bij uitkomstgerichte zorg

Inhoudelijke vragen over deze conferentie kun je stellen aan Jan de Boer, coördinator veranderaanpak via e-mailadres: j.deboer@nvz-ziekenhuizen.nl

Organisatorische vragen over deze conferentie kun je stellen aan Heleen Steenbeek, coördinator evenementen & trainingen via e-mailadres: bijeenkomsten@nvz-ziekenhuizen.nl

Kijk voor meer informatie op de website van uitkomstgerichte zorg.


Datum & tijd
maandag 22 maart 202116:30 tot 19:30 uur
Locatie
Digitaal evenement Website
Kosten
Gratis voor NVZ-ledenNiet-leden betalen €0
Afmelden

Heb je je aangemeld maar kun je toch niet?

Aanmelden Samen beslissen met uitkomstinformatie: een koel hoofd en een warm hart!
Meld je aan met je zakelijke e-mailadres. Je ontvangt een e-mail met een link waarmee je je aanmelding volledig en definitief kunt maken. Het is mogelijk dat deze e-mail terechtkomt in de map Ongewenste e-mail/spam.
Wij gebruiken je gegevens alleen om je op de hoogte te houden van het evenement. Wil je je gegevens verwijderen uit ons bestand? Neem dan contact op.