Main content

Regiobijeenkomst ZMT!

Beschrijving & programma


Benieuwd naar de zorgberoepen van morgen?
Kom naar de regiobijeenkomsten ZMT!

Wat zijn de zorgberoepen van de toekomst? En welke arbeidsbesparende innovaties gaan het verschil maken? In het programma Ziekenhuisprofessionals maken de toekomst! werkt de NVZ met haar leden aan het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt voor de ziekenhuisbranche.
Tijdens de bijeenkomsten praten we je bij over de volgende thema’s:
Arbeidsbesparende innovaties – Hoe kunnen we het werk in het ziekenhuis anders organiseren? Hoe kunnen innovaties helpen om ook in de toekomst aan de veranderende zorgvraag te voldoen? Een inventarisatie van arbeidsbesparende initiatieven en cultuur in de ziekenhuisbranche.
Nieuwe beroepen in de ziekenhuiszorg – Krijgt een patiënt straks een domeinentolk of een uitzijnverbandmeester aan zijn bed? Tijdens een inspirerende sessie bieden we je een doorkijkje naar de zorgberoepen van morgen.
ZMT!-stroomversnellers - De NVZ ontwikkelt praktische handreikingen om ziekenhuizen op gang te helpen in de transitie naar een toekomstgerichte, goedwerkende arbeidsmarkt. De eerste stroomversnellers over een succesvolle aanpak van taakherschikking en strategische personeelsplanning zijn af; doe er je voordeel mee!

Het programma volgt zo spoedig mogelijk!

Voor wie?
De regionale bijeenkomsten zijn bedoeld voor leden van de NVZ die geïnteresseerd zijn in de arbeidsmarkt en sociale innovaties.  Met name de contactpersonen ZMT!, HR-managers en -medewerkers en innovatiemedewerkers zijn van harte uitgenodigd.

Vragen
Voor organisatorische vragen over deze bijeenkomsten kun je contact opnemen met Heleen Steenbeek, bereikbaar via telefoonnummer 06 12 17 80 90 of via e-mail bijeenkomsten@nvz-ziekenhuizen.nl.
Voor vragen over het programma ZMT! kun je contact opnemen met Willie Vermeulen, bereikbaar via telefoonnummer 030 2739314 of via e-mail w.vermeulen@nvz-ziekenhuizen.nl.
 


Datum
dinsdag 5 november 201913:00 tot 16:00
Locatie
Franciscus Gasthuis en Vlietland RotterdamKleiweg 500 3045 PMRotterdamWebsiteRoute
Spreker
Kosten
Gratis voor NVZ-ledenNiet-leden betalen €0
Afmelden

Heb je je aangemeld maar kun je toch niet?

Aanmelden Regiobijeenkomst ZMT!
Meld je aan met je zakelijke e-mailadres. Je ontvangt een e-mail met een link waarmee je je aanmelding volledig en definitief kunt maken. Het is mogelijk dat deze e-mail terechtkomt in de map Ongewenste e-mail/spam.
Wij gebruiken je gegevens alleen om je op de hoogte te houden van het evenement. Wil je je gegevens verwijderen uit ons bestand? Neem dan contact op.