Main content

Online kennissessie: JuMP in beeld

Beschrijving & programma

Kun je Juiste zorg op de juiste plek bieden als dit geen directe financiële besparing voor het ziekenhuis oplevert? Welke data kun je gebruiken om JZOJP te monitoren? En wat doen andere ziekenhuizen aan Juiste zorg op de juiste plek?

Om je bij te praten over deze ontwikkelingen, organiseert JuMP op donderdag 30 september de online kennissessie JuMP in beeld.

Tijdens de kennissessie staan drie onderdelen op het programma. Als eerste deelt Ziekenhuis Rivierenland zijn ervaringen met het Juiste zorg op de juiste plek-programma. Rivierenland besteedt daarbij onder andere aandacht aan samenwerken in de regio en het betrekken van de professional. Dit leverde het ziekenhuis de hoogste score op de JuMP-scan. Hoe pakken zij dit aan?

Vervolgens zoomen we in op twee projecten waar JuMP dit najaar mee aan de slag gaat: het ontwikkelen van een maatschappelijke businesscase voor zorg thuis, en de ontwikkeling van een dashboard waarin je Juiste zorg op de juiste plek kunt monitoren en benchmarken.

Voor de maatschappelijke businesscase brengt JuMP samen met het Bravis-ziekenhuis de kosten en baten voor hemodialyse thuis in kaart. Niet alleen de kosten en baten van het ziekenhuis spelen een rol, maar ook de kosten en de winst voor de patiënt en andere zorgaanbieders. De businesscase wordt zo opgesteld, dat hij landelijk kan worden gebruikt. De methodiek is mogelijk ook bruikbaar voor andere vormen van Juiste zorg op de juiste plek. Tijdens de kennissessie hoor en leer je hier meer over.

Tot slot zal DHD (Dutch Hospital Data) een presentatie geven over de cijfers die zij voor ziekenhuizen en categorale instellingen verzamelen en rapporteren, zoals bijvoorbeeld in de ZOOM-rapportage. Welke aspecten zijn interessant voor Juiste zorg op de juiste plek? Welke informatie kan ons helpen bij verdere stappen in het voorkomen dat patiënten onnodig of onnodig lang in het ziekenhuis liggen? We gaan hierover graag met je in gesprek, zodat we aan de slag kunnen met de ontwikkeling van een dashboard.

De bijeenkomst is bedoeld voor contactpersonen JuMP en andere professionals die in ziekenhuizen en categorale instellingen werken aan de Juiste zorg op de juiste plek.

We zien je graag online op donderdag 30 september!

Organisatorische vragen over deze bijeenkomst kun je stellen aan Heleen Steenbeek, coördinator evenementen & trainingen via mail: bijeenkomsten@nvz-ziekenhuizen.nl of op mobiele telefoonnummer: 06 12 17 80 90.


Datum & tijd
donderdag 30 september 202115:00 tot 16:30 uur
Locatie
Webinar
Kosten
Gratis voor NVZ-leden
Afmelden

Heb je je aangemeld maar kun je toch niet?

Aanmelden Online kennissessie: JuMP in beeld
Meld je aan met je zakelijke e-mailadres. Je ontvangt een e-mail met een link waarmee je je aanmelding volledig en definitief kunt maken. Het is mogelijk dat deze e-mail terechtkomt in de map Ongewenste e-mail/spam.
Wij gebruiken je gegevens alleen om je op de hoogte te houden van het evenement. Wil je je gegevens verwijderen uit ons bestand? Neem dan contact op.