Main content

Masterclass JuMP 'Gelijkgerichte afspraken in de zorg'

Alle neuzen dezelfde kant op

Juiste zorg op de juiste plek is meer dan het maken van de juiste afspraak met regiopartners en zorgverzekeraars. Om echt een beweging op gang te brengen moeten de ambities in alle haarvaten van de organisatie worden doorleeft en uitgedragen. Dit begint met gelijkgerichte afspraken: één strategie, die wordt gedragen door alle medewerkers. Wat is daarvoor nodig? Hoe vertaal je afspraken binnen de organisatie door naar afdelingen en vakgroepen. Hoe creëer je de juiste prikkel om alle professionals in de organisatie dezelfde kant op te laten bewegen?

Tijdens de masterclass wordt een conceptueel kader geschetst en komt de praktijk ruimschoots aan de orde. Er is veel ruimte voor interactie met sprekers en andere aanwezigen. Zowel bestuurders, bestuursleden van medische staven / MSB als leden van de verpleegkundige adviesraad zijn uitgenodigd.
 
Het exacte programma wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De locatie is in de regio Utrecht.

Voor organisatorische vragen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Heleen Steenbeek, bereikbaar via telefoonnummer 06 12 17 80 90 of via e-mail bijeenkomsten@nvz-ziekenhuizen.nl.

Datum
16 oktober 2019 04:0016 oktober 2019 07:00
Spreker
Kosten
Gratis voor NVZ leden
Afmelden

Had u zich aangemeld maar kunt u toch niet?

Aanmelden Masterclass JuMP 'Gelijkgerichte afspraken in de zorg'
U ontvangt een bevestiging in uw mailbox. In deze mail zit ook een link om u uit te schrijven.
Wij gebruiken uw gegevens alleen om u op te hoogte te houden van het evenement. Wilt u uw gegevens verwijderen uit ons bestands, neem dan contact op.