Main content

Masterclass Digitale Zorg voor bestuurders: Slim keuzes maken richting een duurzame infrastructuur

Beschrijving & programma

Masterclasses Digitale Zorg: 2 maart 2021

Ziekenhuizen gaan de komende jaren een inhaalslag op het gebied van digitale zorg maken. Van de fax en dvd naar elektronische gegevensuitwisseling. Van fysieke polibezoeken naar digitale zorg met monitoring en beeldcontact op afstand. Van de dokter bepaalt op basis van generieke protocollen, naar samen beslissen op basis van datagedreven voorspellende modellen en Artificial Intelligence. Door de coronacrisis is de noodzaak voor digitale zorg nog verder toegenomen. Dit heeft geleid tot een versnelling en tegelijkertijd is aandacht voor structurele borging in het zorgproces nodig. De digitale transformatie raakt de gehele organisatie en het netwerk waarin ziekenhuizen opereren en is daarmee echt een thema voor op de bestuurstafel. Bestuurders moeten daarom een digitaliseringsagenda hebben en een visie op hoe zij de transformatie in hun instelling gaan realiseren.


Speciaal voor bestuurders organiseert de NVZ een reeks aan masterclasses over digitale zorg. Tijdens de masterclasses krijgt u meer zicht op de landelijke ontwikkelingen, handvatten om de transformatie in gang te zetten en met uw CMIO, CNIO en CIO succesvol digitale zorg in te zetten.

Masterclass 3: ‘Slim keuzes maken richting een duurzame infrastructuur'

De zorg is steeds meer in netwerken georganiseerd en overstijgt de muren van zorginstellingen. Samenwerking tussen zorginstellingen, huisartsen en wijkverpleging vraagt onderlinge gegevensuitwisseling zodat de juiste informatie op de juiste plek aanwezig is. Zorg verplaatst zich van de wachtkamer naar de huiskamer, minder fysieke poli met digitale zorg. Patiënten hebben een actievere rol in hun zorgproces en gebruiken moderne meetapparatuur en apps om hun gezondheid in gaten te houden. Deze ontwikkelingen introduceren en vereisen nieuwe regionale en landelijke uitwisseling van data. Ontwikkelingen zijn nog niet allemaal uitgekristalliseerd en gaan op een verschillend tempo. Bestuurlijke thema’s daarbij zijn:

  • Visie op lokale, regionale en landelijke uitwisseling en bijpassende infrastructuur.
  • Hoe ga je om met het grote aanbod aan platforms en borg je dat het beheersbaar en betaalbaar blijft?
  • Welke strategie is nodig om te komen tot een lange termijn duurzame oplossing en tegelijkertijd ruimte te creëren voor innovatie?

Tijdens deze masterclass staan we stil bij de ontwikkelingen op het gebied van regionale en landelijke data uitwisselingen en slimme keuzes richting een toekomstbestendige infrastructuur die voor deze uitwisseling nodig is. 
Hierna volgen nog zes masterclasses over verschillende digitale zorg onderwerpen. Bestuurders ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze masterclasses.

Datum & tijd
dinsdag 2 maart 202108:00 tot 09:00 uur
Locatie
Digitale bijeenkomst
Kosten
Gratis voor NVZ-leden
Afmelden

Heb je je aangemeld maar kun je toch niet?

Aanmelden Masterclass Digitale Zorg voor bestuurders: Slim keuzes maken richting een duurzame infrastructuur
Meld je aan met je zakelijke e-mailadres. Je ontvangt een e-mail met een link waarmee je je aanmelding volledig en definitief kunt maken. Het is mogelijk dat deze e-mail terechtkomt in de map Ongewenste e-mail/spam.
Wij gebruiken je gegevens alleen om je op de hoogte te houden van het evenement. Wil je je gegevens verwijderen uit ons bestand? Neem dan contact op.