Main content

BIG-register

Mensen met een verpleegkundig beroep moeten eens in de 5 jaar laten zien dat hun kennis en vaardigheden nog op een minimaal vereist niveau zijn. Het BIG-register registreert dat. Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Voor herregistratie zijn 2 criteria: werkervaring en scholing. 

Werkervaringseis 

De werkervaringseis houdt in dat de verpleegkundige in een periode van 5 jaar ten minste 2080 uren heeft gewerkt in de individuele gezondheidszorg, in het beroepsgebied waarvoor verlenging van de registratie in het BIG-register wordt verzocht. Dat komt neer op gemiddeld 1 dag per week. In de periode van 5 jaar mag er maximaal 2 jaar aaneengesloten onderbreking zitten. Meerdere korte periodes zijn toegestaan. 

Scholingseis 

De scholingseis houdt in dat verpleegkundigen die de norm van 2080 uur in 5 jaar niet halen, hun registratie toch kunnen verlengen. Dit kan door zich te scholen in de noodzakelijke kerncompetenties en vaardigheden van het beroep. 

Kosten herregistratie 

In de Cao Ziekenhuizen is opgenomen dat de werkgever kosten vergoedt die zijn verbonden aan de vijfjaarlijkse herregistratie. De kosten van de af te leggen Cito-toets bedragen ongeveer € 400. Afhankelijk van de resultaten van de gemaakte Cito-toets volgt de aanvrager modules op het gebied van ontbrekende kennis/vaardigheden. Hoe meer van die modules een verpleegkundige moet volgen, hoe hoger de scholingskosten. De kosten kunnen oplopen tot een totaalbedrag van €1.803. 
De kosten van herregistratie in het BIG-register zijn € 85. Kandidaten kunnen hun aanvraag voor herregistratie indienen op de website van het BIG-register
 

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen en Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) hebben een eigen website. Wil je meer informatie over de Cao Ziekenhuizen of AMS? Kijk dan op cao-ziekenhuizen.nl.

Meer over arbeidsmarkt