Main content

Bestuurlijk hoofdlijnenakkoord

In het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord MSZ (medisch-specialistische zorg) staan afspraken over het opvangen van de toekomstige zorgvraag met een beperkte volumegroei voor de jaren 2019-2022. Er staan ook onderwerpen in als: de juiste zorg op de juiste plek, het terugdringen van regeldruk en de aanpak van de uitdagingen op de arbeidsmarkt.

De NVZ heeft een bestuurlijk hoofdlijnenakkoord gesloten met het ministerie van VWS, andere zorgaanbieders en zorgverzekeraars voor de periode 2019-2022. Kern van het akkoord is dat de toekomstige zorgvraag moet worden opgevangen met een beperkte volumegroei. Jaarlijks neemt de maximale volumegroei af tot 0% in 2022. Daarnaast zijn in het akkoord onder andere afspraken gemaakt over: 

  • juiste zorg op de juiste plek; 
  • het terugdringen van regeldruk;  
  • de aanpak van de uitdagingen op de arbeidsmarkt. 

Deelnemende partijen

Het hoofdlijnenakkoord is gesloten tussen het ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfederatie Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS). 

Afspraken hoofdlijnenakkoord  

In het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over transformatiegelden en het doorvertalen van de overheidsbijdrage in de arbeidsontwikkeling (ova). Deze afspraken luisteren nauw. Ook kan het voorkomen dat je lokaal tegen een onduidelijke of onverwachte situatie aanloopt, die voortkomt uit de afspraken in het hoofdlijnenakkoord. De NVZ ondersteunt je hierbij door:  

  • vragen te beantwoorden;  
  • een toelichting te geven op de intenties van de afspraken;  
  • met je mee te denken over de lokale impact.  

Ook kan de NVZ, als dat nodig is, andere partijen die het hoofdlijnenakkoord hebben ondertekend aanspreken op hun rol en/of op de gemaakte afspraken.  

Uitvoering zorgakkoord

Uiteraard kan het voorkomen dat je als ziekenhuis in de zorgcontractering wordt geconfronteerd met algemene knelpunten of problemen in de zorgcontractering. Denk bijvoorbeeld aan contractafspraken die sterk afwijken van de afspraken in het zorgakkoord. Als je hier de NVZ van op de hoogte wilt brengen, dan kan dat. Lees meer op de pagina Zorgcontractering en zorgverkoop.

Documenten & links