Main content

Bachelor Medisch Hulpverlener

De Bachelor Medisch Hulpverlener heeft een zelfstandige bevoegdheid voor een aantal aangewezen voorbehouden handelingen. Voor een periode van maximaal 5 jaar. Dit heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten met het ‘Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener’. Hiermee wordt Artikel 36a van de wet BIG uitgevoerd. 

Tuchtrecht

De Bachelor Medisch Hulpverlener valt tijdens de experimenteerperiode onder de werking van het tuchtrecht. De tuchtmaatregelen waarschuwing, berisping en geldboete kunnen worden opgelegd voor het verrichten van de aangewezen voorbehouden handelingen.

Diploma

De medisch hulpverlener moet beschikken over het diploma Bachelor Medische Hulpverlening van een door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerde hbo-bacheloropleiding. De medisch hulpverlener schrijft zich in in het Kwaliteitsregister van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners. Het is aan onder andere de werkgevers om hier op te controleren.

Evaluatieonderzoek

De tijdelijke regeling in de wet BIG gaat samen met een onafhankelijk onderzoek in opdracht van het Ministerie van VWS. Het MUCM+ voert dit onderzoek uit. Het evalueert de effectiviteit en doelmatigheid van het tijdelijk toekennen van een zelfstandige bevoegdheid aan BMH-ers over een aantal voorbehouden handelingen. Het primaire uitgangspunt is dat de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid is gewaarborgd. Het onderzoek speelt een cruciale rol bij de beslissing om de tijdelijke status om te zetten in een definitieve, en is daarom heel belangrijk voor de positie van de BMH.

Bachelor Medisch Hulpverlener

Wil je meer informatie over de Bachelor Medisch Hulpverlener? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over arbeidsmarkt