Main content

Arbeidsmarkt

De belangrijkste voorwaarde voor goede zorg is de beschikbaarheid van voldoende en goed opgeleide artsen en verpleegkundigen in onze ziekenhuizen. Om ook in de toekomst aan die voorwaarde te voldoen investeren we in opleidingen en (sociale) innovaties.

Wij informeren onze leden regelmatig over de volgende onderwerpen op het gebied van arbeidsmarkt en opleidingen:  

Versterken regionale samenwerking

Het versterken van de regionale samenwerking is een belangrijke sleutel voor het oplossen van de arbeidsmarktproblematiek. Onder de vlag van het arbeidsmarktprogramma Zorgprofessionals Maken de Toekomst (ZMT!) werkt de NVZ samen met leden en stakeholders aan arbeidsbesparende innovatieve oplossingen, en het versterken van samenwerking op het gebied van instroom en behoud van personeel.

Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen 

Ziekenhuizen die ondersteuning nodig hebben bij het uitvoeren van strategisch arbeidsmarktbeleid, kunnen een beroep doen op de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ). De stichting biedt steun bij onder andere strategisch HRM-beleid en arbobeleid. Hierdoor kunnen ziekenhuizen activiteiten uitvoeren waar ze anders niet aan toekomen. Bovendien wordt gebruikgemaakt van elkaars kennis, door activiteiten gezamenlijk te ontplooien en producten op brancheniveau breder te verspreiden. De stichting is een samenwerkingsverband van de NVZ en de werknemersorganisaties in de ziekenhuisbranche. 

Platform Zorgmasters

De komende jaren zet de overheid stevig in op taakherschikking. Van 2 relatief nieuwe zorgberoepen in de zorg is bekend dat ze veel potentie hebben om taken van artsen over te nemen: de physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS). Op zorgmasters.nl is veel informatie beschikbaar over taakherschikking en (de inzet van) de VS en PA. Het platform richt zich op professionals en patiënten. 

Banner platform zorgmasters

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen en Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) hebben een eigen website. Wil je meer informatie over de Cao Ziekenhuizen of AMS? Kijk dan op cao-ziekenhuizen.nl.

Meer over arbeidsmarkt

Zorgprofessionals Maken de Toekomst!

Wil je meer informatie over arbeidsmarktprogramma Zorgprofessionals Maken de Toekomst (ZMT!)? Word dan lid van de werkgroep Zorgprofessionals Maken de Toekomst! op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.