Main content

Arbeidsmarkt

De belangrijkste voorwaarde voor goede zorg is de beschikbaarheid van voldoende en goed opgeleide artsen en verpleegkundigen in onze ziekenhuizen. Om ook in de toekomst aan die voorwaarde te voldoen investeren we in opleidingen en (sociale) innovaties.

De afdeling Arbeid & Opleiding van NVZ volgt nieuws en ontwikkelingen op de voet. Zij informeert onze leden regelmatig over de volgende onderwerpen:  

 

Versterken regionale samenwerking

Het versterken van de regionale samenwerking is een belangrijke sleutel voor het oplossen van de arbeidsmarktproblematiek. Onder de vlag van het arbeidsmarktprogramma Ziekenhuisprofessionals Maken de Toekomst (ZMT!) werkt de NVZ samen met leden en stakeholders aan arbeidsbesparende innovatieve oplossingen, en het versterken van samenwerking op het gebied van instroom en behoud van personeel.

Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen 

Ziekenhuizen die ondersteuning nodig hebben bij het uitvoeren van strategisch arbeidsmarktbeleid, kunnen een beroep doen op de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ). De stichting biedt steun bij onder andere strategisch HRM-beleid en arbobeleid. Hierdoor kunnen ziekenhuizen activiteiten uitvoeren waar ze anders niet aan toekomen. Bovendien wordt gebruikgemaakt van elkaars kennis, door activiteiten gezamenlijk te ontplooien en producten op brancheniveau breder te verspreiden. De stichting is een samenwerkingsverband van de NVZ en de werknemersorganisaties in de ziekenhuisbranche. 

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen en Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) hebben een eigen website. Wil je meer informatie over de Cao Ziekenhuizen of AMS? Kijk dan op cao-ziekenhuizen.nl.

Meer over arbeidsmarkt

Zorgprofessionals Maken de Toekomst!

Wil je meer informatie over arbeidsmarktprogramma Zorgprofessionals Maken de Toekomst (ZMT!)? Word dan lid van de werkgroep Zorgprofessionals Maken de Toekomst! op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.