Main content

Veranderaanpak voor uitkomstgerichte zorg: wat staat er op de rol? 

Aan het woord

Informeren, inspireren en implementeren. Dat zijn de 3 pijlers van de veranderaanpak, die ervoor moet zorgen dat de resultaten van het landelijke programma Uitkomstgerichte zorg hun weg vinden naar de dagelijkse praktijk. Jan de Boer, coördinator Veranderaanpak BIJ de NVZ, deelde in een interview dat onlangs is gepubliceerd wat er in 2021 staat te gebeuren.  

Uitkomstgerichte zorg

In het landelijke programma Uitkomstgerichte zorg werken 8 partijen samen aan zorg die is gericht op wat voor de patiënt belangrijk is. Dit vraagt niet alleen om meer informatie over de uitkomsten van behandelingen, of een andere organisatie van zorg, maar ook om een verandering in houding en gedrag van patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. 
 
De NVZ is binnen het landelijke programma trekker van de veranderaanpak: het onderdeel dat is gericht op leren en verbeteren van uitkomstgerichte zorg. In 2021 gaan zorgorganisaties hier veel van zien. Zo is er op 22 maart de online conferentie over Samen beslissen met uitkomstinformatie. Ook wordt een online platform ontwikkeld om alle kennis en ervaring rond uitkomstgerichte zorg met elkaar te delen.  

Coaches en ambassadeurs  

In een interview dat onlangs is gepubliceerd op de website van Uitkomstgericht zorg, vertelt Jan de Boer over de veranderaanpak: “Het coach- en ambassadeursnetwerk is een uniek onderdeel. Dit netwerk zal bestaan uit koplopers vanuit organisaties die al ver zijn met uitkomstgerichte zorg.” Hij vervolgt: “De bedoeling is dat ambassadeurs inspireren en vertellen over uitkomstgerichte zorg vanuit hun eigen ervaring. Coaches kunnen helpen om verdere stappen te zetten. Daarbij zijn de resultaten uit de 4 inhoudelijke programmalijnen leidend.”  

Niet opnieuw het wiel uitvinden

Dat er al veel gebeurt op het gebied van uitkomstgerichte zorg, is te zien in het speelveld. De kunst is volgens Jan om te verbinden. “We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden en denken niet dat wij de wijsheid in pacht hebben. We willen aansluiten op wat er al is en dit versterken.”  

Wil je meer lezen over de Veranderaanpak? Lees dan het volledige interview met Jan de Boer op de website uitkomstgerichtezorg.nl.
 

Waardegedreven zorg

Wil je meer informatie over Waardegedreven zorg? Word dan lid van de werkgroep Waardegedreven zorg op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over waardegedreven zorg