Main content

Onco-connect: kwalitatieve verbetering van zorg 

Aan het woord

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) gebruikt sinds eind 2020 het thuismeetprogramma Onco-connect. Met een app begeleidt het ziekenhuis patiënten tijdens hun behandeling met chemotherapie. Die begeleiding bestaat uit de juiste informatie op het juiste moment, het monitoren van klachten en het leveren van zorg op het moment dat het nodig is. 

Saskia Carli, adviseur digitale zorg binnen WZA, geeft uitleg. Saskia: “Het WZA begeleidt al ruime tijd patiënten met hartfalen via de thuismeet-app. Dit is erg succesvol. Reden genoeg om deze manier van begeleiding verder uit te breiden. Eind 2020 zijn we gestart met Onco-connect en OK-connect. Deze thuismeetprogramma’s helpen patiënten en zorgverleners de gezondheidssituatie beter in kaart te brengen. Dit draagt bij aan een hogere tevredenheid van beide partijen, een hogere kwaliteit van zorg en uiteindelijk een verlaging van de zorgkosten.”

Informatie op maat

 Saskia legt de toepassing van Onco-connect uit: “Naast dat de app klachten uitvraagt, bevat de app ook veel informatie. Per patiënt wordt er specifieke informatie aangeboden op het juiste moment. Nu krijgt de patiënt bij het eerste gesprek een volle map met informatie mee naar huis, ook de informatie die op dat moment niet van toepassing is. Denk aan adviezen bij bepaalde bijwerkingen, terwijl niet elke patiënt last krijgt van die bijwerkingen. In de app wordt alleen die informatie aangeboden die van toepassing is, en dan ook nog op het moment dat het van toepassing is.”

Patiënten met chemotherapie

Nog niet alle patiënten van de afdeling oncologie kunnen gebruik maken van de app. Er is een medisch inclusiecriterium: patiënten moeten chemotherapie volgen. De informatie die wordt aangeboden is daarop afgestemd. De keuze om deel te nemen ligt bij de patiënt. Er zijn nog geen exacte cijfers, maar de schatting is nu dat ongeveer 50% van de nieuwe patiënten meedoet met Onco-connect. 

Kwalitatieve verbetering van de zorg

Saskia: “De app is geen vervanging van fysiek bezoek. Onco-connect is gericht op een kwalitatieve verbetering van de zorg. De informatievoorziening moest beter en meer afgepast op de patiënt. Dat is gelukt. De app maakt het mogelijk om een patiënt tussen fysieke afspraken door in de gaten te houden. Een medisch servicecentrum monitort de signalen van de patiënten. Deze partij neemt namens het ziekenhuis contact op met patiënten als dat nodig is. Organisatorisch waren en zijn er geen mogelijkheden om dit intern op te pakken. De kwalitatieve effecten, de patiënttevredenheid en het feit dat de patiënt zich veilig en vertrouwd voelt zijn helder.”

Evaluatieonderzoek onder patiënten en zorgprofessionals

Na een half jaar is versie 1.0 van de app geëvalueerd onder zorgverleners en patiënten. Resultaten van deze evaluatie zijn meegenomen in versie 2.0. Saskia: “Ook het zorgpersoneel ziet de app inmiddels als een waardevolle aanvulling op chemotherapie. Er was intern wat scepsis vooraf. Oncologiepatiënten zijn een heel kwetsbare patiëntengroep. Een app vraagt een bepaalde betrokkenheid van patiënten. De nieuwe versie is meer op de gebruiker afgestemd. Hierdoor wordt de app nog gebruiksvriendelijker en kost het minder tijd. Zorgverleners daarentegen ervaren nog dat het veel werk is. Een ander kritisch punt was dat de monitoring bij een externe partij is belegd. Dit werd door het zorgpersoneel ervaren als meer afstand tussen de patiënt en henzelf. Ze misten een stukje in het contact.”

Monitoringscentrum

Saskia vervolgt: “Over de evaluatie van de patiënten kunnen we kort zijn. De patiënt is zeer tevreden met het professionele en vakkundige advies van het monitoringscentrum. Patiënten geven aan dat ze erg geholpen zijn met de begeleiding. Zij voelen zich veilig en vertrouwd door het gebruik van de app. Nu de app wat langer in gebruik is en de zorgverleners merken dat de patiënten het prettig vinden, neemt het enthousiasme toe om er mee te werken.”

Kwaliteitsslag naar betere informatievoorziening

Is het aan te raden om te starten met deze monitoring? Saskia: “Thuismeten zal steeds meer ingezet worden. Het is dé manier om kwalitatief goede zorg te leveren aan méér patiënten, met dezelfde capaciteit aan zorgpersoneel. Vraag je wel goed af met welk doel je deze begeleiding start. De hoge zorgconsumptie van deze doelgroep wordt niet minder, misschien zelfs wel meer in het begin. Je maakt wel een kwaliteitsslag naar betere informatievoorziening. Het is maatwerk waarmee je elke patiënt zo optimaal mogelijk begeleidt. Onco-connect laat zien dat je door het gebruiken van subjectieve scores bij het in kaart brengen van de klachten veel waarde kan toevoegen aan de individuele begeleiding van elke patiënt.”

Meer informatie over Onco-connect?

Saskia Carli, adviseur Digitale Zorg, Saskia.carli@wza.nl, 0592-32 5005

Digitale Zorg

Wil je meer informatie over Digitale Zorg? Word dan lid van de groep Digitale Zorg op Kennisnet. Leden van de NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over digitale zorg