Main content

Digitale zorg geeft eigen regie in gezondheidswelzijn terug aan patiënt

Aan het woord

In 2025 geven de mensen uit Den Bosch en omstreken hun gezondheidswelzijn de hoogste waardering van Nederland. Dat is het ambitieuze streven van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Janet van Kuilenburg, cardioloog, CMIO en medisch manager monitoringscentrum en Marco van Geffen, projectleider strategie en manager monitoringscentrum leggen uit waarom digitale zorg daarbij zo’n belangrijke rol speelt.

Visie op digitale zorg

Van Kuilenburg: "De patiënt eigen regie laten nemen, staat bij ons centraal in de digitale zorg. Digitale zorg is bij ons niet alleen monitoring, maar ook coaching op afstand. We willen de patiënt inzicht geven in waarden als bloeddruk, maar ook de effecten van gedrag en leefstijl op die gemeten waarden. Hoe komt het dat de bloeddruk omhoog is gegaan?" Van Geffen vult aan: "Zo gebruiken wij de monitoringsresultaten om meer regie aan de patiënt terug te kunnen geven."

Het JBZ startte de thuisbegeleiding in 2018 voor twee patiëntengroepen: mensen met COPD en mensen met hartfalen. Van Kuilenburg legt uit: "Allebei chronische ziekten. Voor de groep patiënten met hartfalen weten we dat een opname meestal een dalende lijn in hun ziekteverloop betekent. Voorkomen van opname is dus heel belangrijk. Maar hoe doe je dat? Door iemand inzicht te geven in zijn en haar gezondheid en levensstijl. Dat is onze filosofie."

Monitoringscentrum

Het JBZ koos ervoor om voor de opvolging van meldingen uit thuismonitoring een monitoringscentrum op te zetten. Daarmee behoorde het ziekenhuis tot de koplopers. Van Geffen: "In 2019 hebben we de digitale pilots geëvalueerd. Ze waren positief en toen hebben we de keuze gemaakt voor leverancier Luscii. In 2020, tijdens de eerste coronagolf, startten we, samen met 7 andere ziekenhuizen en Luscii, met de gratis corona check-app. Waarbij wij zorgden voor inwoners van Den Bosch en omstreken. Daarvoor hebben we een monitoringscentrum opgezet met geneeskundestudenten."

Dat centrum bleek uiteindelijk de embryonale fase van het monitoringscentrum in de huidige vorm. "De druk op de poliklinieken werd door COVID steeds groter. Chronische patiënten wilden niet meer naar het ziekenhuis komen. We zijn het centraal monitoren toen gaan opschalen. We begonnen klein, met 200 patiënten en 4 ziektebeelden. We zijn toen ook gestart met COVID-thuis. De huisarts werd hoofdbehandelaar van COVID-thuispatiënten. Monitoring vond plaats door het ziekenhuis. Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat we dat voor andere aandoeningen ook zijn gaan doen. Eind dat jaar is besloten om thuismonitoring uit te breiden en begin 2021 is het monitoringscentrum gestart als zelfstandige afdeling. Verpleegkundigen gingen de patiënten begeleiden. Zij zijn heel sterk in coaching en motiverende gesprekstechnieken."

Ondersteuning

Van Geffen: "Het monitoringscentrum is een ondersteuningscentrum. De verpleegkundige die dienst heeft ziet een signalering op de monitor en gaat de patiënt bellen. In de toekomst kan de rol van de POH (praktijkondersteuner huisarts) nog worden toegevoegd. Dat zou de samenwerking nog meer ten goede komen. De verpleegkundigen die in het centrum werken zijn een mix van mbo- en hbo-verpleegkundigen. We houden daarbij ook rekening met de specialismen die we monitoren. Elke verpleegkundige moet inzetbaar zijn voor alle specialismen, maar medewerkers van het monitoringscentrum hebben wel specialisaties als het gaat om de aandoeningen die ze monitoren. Dagelijks vanaf 09.00 uur werken er 2 verpleegkundigen, een geneeskundestudent en een student verpleegkunde. ’s Avonds en in het weekend werkt een geneeskundestudent. Dan gaat het vooral om postoperatieve zorg en COVID-nazorg." Deze opzet leidt ertoe dat het monitoringscentrum 7 dagen per week van 9.00 tot 21.00 uur in de lucht is.

Lees het volledige interview in de Kennisnetgroep Digitale Zorg

Digitale Zorg

Wil je meer informatie over Digitale Zorg? Word dan lid van de groep Digitale Zorg op Kennisnet. Leden van de NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over digitale zorg