Main content

Beeldbellen brengt zorg dichter bij patiënt

Aan het woord

Noordwest Ziekenhuisgroep is een aantal jaar geleden gestart met het programma Digitaal Gastvrij Ziekenhuis. Hiermee zet het ziekenhuis in op een versnelling van de digitale transformatie. Noordwest wil de zorg dicht bij de patiënt brengen en dat betekent dat een compleet pakket aan digitale zorg wordt ingezet. Beeldbellen is daar een belangrijk onderdeel van.

Bestuurder Jurgen Sernee legt uit hoe Noordwest de digitale ontwikkeling is gestart. "Het is begonnen met het nieuwe EPD, voor ons is dat HiX. Van daaruit zijn we verder gaan denken: hoe kun je deze technologie echt voor je laten werken? Dat was de start van het programma."

Digitaal Gastvrij Ziekenhuis

Het programma Digitaal Gastvrij Ziekenhuis is in het leven geroepen om de digitale transformatie te versnellen, zodat de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment geleverd wordt. Daarvoor is het nodig om elektronische gegevens uit te wisselen met de patiënt, maar ook met zorgverleners buiten het ziekenhuis. Binnen het programma is een pakket aan digitale zorg ontwikkeld. Van het patiëntenportaal, de digitale voorbereiding op een polikliniekbezoek en videoconsulten tot thuismonitoring, telefonische consulten, e-coaching en online patiëntenvoorlichting. En dat alles in samenhang met elkaar.

Professionals in de lead

"Dit is een interessante periode. De coronapandemie maakte een digitale versnelling noodzakelijk, we gaan nu een andere fase in. We moeten de balans zoeken. Digitaal waar het kan, maar is een fysieke afspraak beter, dan moet dat kunnen”, licht Sernee toe. “Dat gesprek voeren we nu binnen het programma. Daar past beeldbellen in, maar het fysieke policonsult blijft bestaan. Bijkomstigheid is dat wij ook toewerken naar vernieuwbouw van onze hoofdlocaties in Den Helder en Alkmaar. Dat maakt het ook complex. Wij vragen onze professionals om daarover mee te denken."

Dat gebeurt met ziekenhuisbrede expertteams, maar ook met teams binnen zorgafdelingen. Sernee: "Zij zijn zelf in de lead om die verandering te bewerkstelligen. Het programma biedt de bouwstenen om bijvoorbeeld een hybride zorgpad te maken dat zowel digitale als fysieke elementen bevat. Het expertteam is samen met het zorgteam aan zet. We hebben alle expertise samengebracht en we zien dat het werkt."

Gesprek op de afdeling

Hoe krijgt Sernee medewerkers mee in dit proces? "Daar kan ik kort over zijn: het gesprek aangaan op de afdeling. Dat is mijn rol als bestuurder, maar ook die van het stafbestuur. Dat doen we samen. Met een hele vakgroep in gesprek, met assistenten, leidinggevenden en disciplinevertegenwoordigers. Er zijn groepen die vooroplopen, maar er zijn ook collega’s die het lastig vinden om ook op die andere manier zorg te verlenen. Wil je een beweging tot stand brengen dan moet je tijd nemen om gesprekken te voeren."

Opschalen is een uitdaging

Zijn er belemmeringen te noemen in het digitaliseringsproces? "Wat we intern uitvoeren is makkelijk op te schalen. De informatie van de patiënt blijft binnen HiX. Maar zodra je de combinatie met externen maakt dan is die data-uitwisseling er niet en verloopt het traject traag. Dat is een bottleneck voor dit programma en voor onze ambities. Daar zie ik ook het grootste potentieel: in transmuraal samenwerken. Dit draagt bij aan snelle en veilige patiëntenzorg."

Beeldbellen in een stroomversnelling

Hoe ervaren de zorgprofessionals deze ontwikkelingen? Sanneke de Boer is cardioloog en vertelt vanuit de praktijk over het beeldbellen. "De COVID-periode bracht grote wijzigingen in onze communicatie met patiënten. Daardoor is beeldbellen in een stroomversnelling geraakt. Alle polibezoeken werden omgezet in telefonische consulten. Waarbij je merkt dat als je de patiënt niet kunt zien, je informatie mist. De non-verbale communicatie maar ook medische informatie: de gelaatskleur van de patiënt, hoe ademt de patiënt. Dat was een belangrijke aanzet tot het starten met beeldbellen. We bieden het aan in dialoog met de patiënt. We vragen patiënten of ze prijs stellen op een videoconsult. Er zijn geen harde inclusiecriteria, ook niet voor collega’s trouwens."

Digitale systemen

De Boer werkt samen met vvt-instellingen en huisartsen. Vindt zij dat de samenwerking is veranderd door digitale zorg? "We staan nog aan het begin van het traject. We werken nu met verpleegkundigen die deels zijn opgeleid bij een vvt-instelling en deels bij het ziekenhuis. Wat het lastig maakt, is dat we met andere systemen werken. Er zijn extra handelingen nodig om informatie in elkaars systeem te krijgen. Informatie moet handmatig ingevoerd worden. Het zou veel tijd schelen en kwaliteit verbeteren als dat meer op elkaar aansluit."

Instructievideo’s

Een ander onderdeel van digitale zorg waar De Boer aan meewerkt is het digitaal verstrekken van informatie aan patiënten. Ze legt uit: "Als je een patiënt informeert, merk je vaak dat niet alles aankomt. Informatie wordt verkeerd onthouden of anders geïnterpreteerd. Het idee is dat een patiënt bij ons inlogt en instructiefilmpjes kan bekijken over hoe een behandeling of vervolgtraject eruitziet. Sinds kort kunnen we patiëntenfolders klaarzetten in het patiëntportaal Mijn Noordwest en het zou wel mooi zijn als de filmpjes straks volgen."

Tot slot heeft Sanneke de Boer nog tips voor andere ziekenhuizen:

  • Maak een goede patiëntselectie, beeldbellen is niet voor iedereen een goed idee.
  • Zorg dat het ziekenhuis goede infrastructurele faciliteiten heeft om beeldbellen mogelijk te maken. Technische problemen demotiveren patiënten en zorgverleners.
  • Leg beeldbellen vooral niet op aan patiënten, maar geef ze de keuze. Alleen zo bereik je de juiste doelgroep. 

Bekijk de video waarmee Noordwest Ziekenhuisgroep haar medewerkers informeerde over het programma Digitaal Gastvrij Ziekenhuis:

Digitale Zorg

Wil je meer informatie over Digitale Zorg? Word dan lid van de groep Digitale Zorg op Kennisnet. Leden van de NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.